17.7 C
Campulung Muscel
sâmbătă, 22 iunie, 2024

Casa Judeţeană de Pensii Argeş aspiră să devină o instituţie europeană

Alte Știri

Vă rugăm să ne spuneţi care este misiunea instituţiei pe care o conduceţi?

– Casa Judeţeană de Pensii Argeş este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat, în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice, fiind investită ca personalitate juridică în baza prevederilor legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, a prevederilor HG nr.118/2012 privind aprobarea statutului Casei Nationale de Pensii Publice, a deciziilor consiliului de administraţie, a regulamentelor şi a normelor Casei Naţionale de Pensii  Publice. Casa Judeţeană de Pensii Argeş, asigură în teritoriu, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat. Casa Judeţeană de Pensii Argeş, este una din instituţiile publice cu cea mai mare deschidere spre populaţie. Instituţia prestează servicii în domeniul pensiilor şi oferă informaţii unui număr foarte mare de cetăţeni cu o mare diversitate de vârste: asiguraţii – din momentul începerii activităţii profesionale, pensionarii sistemului public de pensii şi tuturor angajatorilor. Prestează servicii şi unui număr mare de minori care primesc pensie de urmaş. Tuturor acestor beneficiari, pe lângă serviciile prestate, instituţia are obligaţia de a le furnizeza şi alte informaţii pe care aceştia le solicită, iar pentru îndeplinirea acestui obiectiv, se folosesc cele mai diverse mijloace şi forme de comunicare: site-ul instituţiei, activitatea de relaţii cu publicul, audienţe, răspunsuri la petiţii, răspunsuri telefonice. Casa Judeţeană de Pensii urmăreşte asigurarea unui serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor prin îndeplinirea tuturor obiectivelor instituţiei, având ca suport comportamentul profesionist bazat pe respect, corectitudine şi amabilitate a funcţionarilor. Casa Judeţeană de Pensii Argeş aspiră să devină o instituţie europeană cu rol activ în reforma serviciilor publice, prin respectarea legislaţiei româneşti şi a legislaţiei europene, garantând astfel respectarea cerinţelor instituţiilor interne şi europene.

Vă rugăm să ne spuneţi care au fost principalele modificări legislative, în anul 2013, în domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale?

– Modificări importante au fost aduse la legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cum ar fi: OUG nr.1/2013 care a prevăzut creşterea valorii punctului de pensie de la 732.8 lei la 762.1 lei şi aplicarea indicelui de corecţie asupra drepturilor de pensie stabilite, începând cu data de 01.01.2011 – data intrarii în vigoare a legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Legea nr.37/2013 prin care s-au adus modificări în ceea ce priveşte pensia de invaliditate, în sensul că aceasta se acordă persoanelor încadrate în grad de invaliditate de către medicul expert al asigurărilor sociale, fără a condiţiona stabilirea drepturilor de pensie, de realizarea unui stagiu de cotizare, determinat în raport cu vârsta la data solicitării. Începând cu data de 01.01.2013 au intrat în vigoare dispoziţiile art.169 alin.6 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în sensul majorării punctajelor anuale pentru persoanele care au desfăşurat activitate în condiţii deosebite după data de 01.04.2001.

Ce obiective şi strategii aveţi prevăzute anul acesta?

– Pentru anul 2014, Casa Judeţeană de Pensii Argeş îşi propune atingerea următoarelor obiective, ce vor fi completate conform planului anual de acţiune abrobat de preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice pentru casele teritoriale de pensii: Recalcularea pensiilor pentru persoanele ale căror drepturi s-au deschis în perioada 01.01.2011 – 23.01.2013, conform prevederilor OUG nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare. Prevenirea riscurilor şi cauzelor de vulnerabilitate ale sistemului de stabilire şi plata pensiilor, prin monitorizarea cazurilor de prestaţii incompatibile, îndreptarea erorilor privind datele de identificare a persoanelor, identificarea cazurilor cu dublare a dosarelor de pensie (dosare în mai multe judeţe). În acest sens, lunar, în urma acţiunilor de comparare şi interogare a bazelor de date proprii cu cele ale altor instituţii – ANAF, baza de pensionari la nivel naţional, se vor lua măsuri privind anularea drepturilor necuvenite şi recuperarea eventualelor prejudicii. Eficientizarea activităţii instituţiei prin implementarea unui sistem informatic complex – EPBAS, care să permită aplicarea coerentă şi unitară a reglementărilor legale în vigoare în domeniul sistemului public de pensii şi al accidentelor de muncă şi boli profesionale, precum şi a unui portal care să asigure servicii electronice pe zona de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Acesta este un obiectiv ambiţios, care presupune o serie de acţiuni complexe privind migrarea şi integrarea datelor istorice din aplicaţiile actuale în EPBAS. Eventualele erori care vor apărea ca urmare a migrării datelor din bazele de date, se vor verifica şi vor fi puse în corelaţie cu bazele de date ale altor instituţii care gestionează astfel de informaţii, cu care sunt încheiate protocoale privind schimbul de date cu caracter personal. Se va urmări o colaborare mai eficientă cu primăriile care deţin arhivele fostelor CAP-uri, în sensul ca acestea să acorde o atenţie deosebită la eliberarea documentelor doveditoare a stagiilor de cotizare realizate de foştii membri cooperatori. În acest sens se va emite o notă către toate primăriile, prin care vom comunica ce documente verificabile aflate în arhivă pot fi folosite pentru certificarea stagiilor din agricultură. Îmbunătăţirea managementului performanţei la nivelul instituţiei, prin utilizarea de instrumente moderne de măsurare a performanţelor specifice, ceea ce va duce la creşterea eficacităţii instituţie prin faptul că se va asigura posibilitatea monitorizării concrete a realizării obiectivelor şi strategiei prin intermediul indicatorilor de performanţă stabiliţi de Casa Naţională de Pensii Publice. Îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu beneficiarii sistemului public de pensii şi cu mass – media pentru asigurarea unei imagini obiective asupra activităţii instituţiei.

Ultimele Știri

Ce se întâmplă în organism când bei alcool pe caniculă! Nici nu îți trece prin cap

Ce se întâmplă în organism când bei alcool pe caniculă! Nici nu îți trece prin cap. Consumul de alcool...

Alte știri din aceeași categorie