19.6 C
Campulung Muscel
joi, 30 mai, 2024

La ceas aniversar… ARMA APĂRARE CHIMICĂ, BIOLOGICĂ, RADIOLOGICĂ ŞI NUCLEARĂ

Alte Știri

Pentru personalul militar şi civil din arma Apărare CBRN şi Baza de Instruire pentru Apărare CBRN „Muscel”, luna mai are o semnificaţie aparte, pe 7 mai, se împlinesc 83 ani de istorie, de trăire şi afirmare a Bazei, iar pe 15 mai, sărbătoresc 91 ani de la înfiinţarea armei Apărare CBRN.

Scurt istoric

Preocupările de înfiinţare în organica armatelor europene a unor structuri speciale care să studieze problemele referitoare la gazele toxice de luptă şi să stabilească măsuri corespunzătoare pentru instruirea şi protecţia trupelor pe timpul desfăşurării acţiunilor în condiţii de contaminare chimică au fost determinate de consecinţele unora din acţiunile beligeranţilor Primului Război Mondial soldate cu pierderi imense de vieţi omeneşti, de o parte şi de alta, mai ales pe frontul de vest. Ministerul de Război al ţării noastre a studiat cu atenţie imediat după încetarea ostilităţilor acest nou fenomen şi a acţionat în consecinţă. Astfel că prin Decizia Ministerială nr. 297 din 15 mai 1923, publicată în Monitorul Oastei nr.28/1923, a luat fiinţă în cadrul Ministerului de Război al României un Comitet Consultativ pentru chestiunile tehnice privitoare la războiul chimic, stabilindu-se ca toate problemele de pregătire a armatei pe această linie să fie rezolvate de către Direcţia a XI-a Tehnică împreună cu Marele Stat Major. În septembrie 1923 s-a înfiinţat în cadrul Direcţiei a XI-a Tehnică, la propunerea Comitetului Consultativ, Secţia a IV-a a Gazelor de Luptă, având sediul – pe care-l păstrează în toată perioada interbelică – în cazarma Sf. Gheorghe („Malmaison”) din Bucureşti, str. Calea Plevnei, nr.1. La 1 ianuarie 1925 prin Înalt Decret Regal se creează un organ special şi permanent denumit Serviciul Apărării Contra Gazelor (S.A.C.G.), care va centraliza şi se va ocupa de toate chestiunile având legătură cu gazele de luptă pentru trupele de uscat, marină şi aviaţie militară. În anul 1926 se înfiinţează la corpurile de armată şi la divizii funcţiile de „inspector de gaze” şi, respectiv „ofiţer specializat cu gazele”. La 24 iunie 1931 S.A.C.G. se transformă în Direcţia Serviciului Chimic Militar, denumire care în perioada interbelică va suferi succesiv uşoare modificări: Direcţia Chimică Militară, respectiv Direcţia Apărării Antichimice. La 7 mai 1931 se înfiinţează în garnizoana Bucureşti, cazarma Malmaison, Centrul de Instrucţie al Apărării Contra Gazelor, conform ordinului Marelui Stat Major nr. 4033. Această dată reprezintă debutul învăţământului de formare, perfecţionare şi specializare a cadrelor active şi de rezervă din arma Apărare CBRN. Prin raportul nr. I -1619 din 18.03.2011, Baza de Instruire pentru Apărare CBRN „Muscel” a preluat tradiţiile de luptă ale Centrului de Instruire al Apărării Contra Gazelor. Un moment important în istoria armei chimice îl reprezintă promulgarea Legii pentru modificarea organizării şi funcţionării M.Ap.N., la 8 iunie 1932, în care se stipulează că Direcţia Chimică Militară se subordonează Inspectoratului General Tehnic al Armatei, având atribuţiuni în domeniile cercetării, învăţământului, elaborării de acte normative specifice, dotării şi ducerii acţiunilor în condiţiile războiului chimic. La 22 ianuarie 1945, pe baza dispoziţiunilor impuse de Comisia Aliată de Control, Direcţia Chimică Militară şi unele din structurile subordonate acesteia se desfiinţează. Prin insistenţele unor ofiţeri chimişti, bazate pe o argumentaţie temeinică, la intervenţia Marelui Stat Major, la 15 septembrie 1948 au luat fiinţă Direcţia Apărării Antichimice şi, ulterior, celelalte structuri desfiinţate în 1945. Cu începere de la 4 iulie 1951 aceasta se va numi Comandamentul Trupelor Chimice, organ de conducere care începând cu data de 1 august 1990 se transformă în Inspectoratul Protecţiei Antichimice, subordonat Comandamentului Trupelor de Uscat, care îşi încetează funcţionarea la 1 decembrie 1993. Din 15 ianuarie 2000, arma Chimie Militară şi-a schimbat denumirea în arma Apărare NBC. Începând cu august 2002, conducerea apărării NBC este asigurată în Forţele Terestre de către comandantul Şcolii de Aplicaţie pt. Apărare NBC, în calitatea sa de Inspector pentru Armă.

Apărare NBC a devenit Apărare CBRN

Conform Ordinului ministrului apărării naţionale din 1 mai 2010 arma Apărare NBC şi-a schimbat denumirea în arma Apărare CBRN şi, odată cu aceasta, s-au modificat şi denumirile celorlalte structuri de profil. Configurarea noilor structuri de apărare CBRN constituie un proces în derulare conform planurilor de restructurare şi de realizare a Obiectivelor Forţei precum şi a Cerinţelor de capabilităţi. Baza de Instruire pentru Apărare CBRN „Muscel”, batalioanele, companiile de apărare CBRN cât şi celelalte structuri de apărare CBRN ale Forţelor Armatei României parcurg actualmente un proces de transformare şi modernizare, care se va finaliza cu realizarea unor structuri flexibile, multifuncţionale, interoperabile şi dislocabile, fiind în măsură să execute întreaga gamă de misiuni specifice apărării CBRN. Sistemul de Supraveghere şi Avertizare CBRN (SSACBRN) este pe deplin funcţional, destinat raportării exploziilor nucleare, atacurilor chimice şi biologice şi avertizării despre pericolele asociate, precum şi pentru evaluarea efectelor produse de atacul/evenimentelor EADA (emisii altele decât atacul), structură cu responsabilităţi atât pe timp de pace cât şi pe timp de criză/urgenţă şi război. Menţinerea zonelor de instabilitate, proliferarea armelor de distrugere în masă, chimice, biologice, radiologice şi a celor nucleare, a tehnologiilor tot mai sofisticate, determină apariţia unor noi forme de ameninţare în care folosirea agenţilor toxici de luptă, substanţelor/produşilor radioactive sau agenţilor biologici cu diferite mijloace sau dispozitive, militare sau improvizate şi evenimentele ce se pot produce ca urmare a acţiunii umane ostile, necontrolate sau accidentale asupra instalaţiilor cu risc chimic, biologic, radiologic sau nuclear pot determina contaminarea, pe diferite perioade de timp, a unor zone/suprafeţe de teren cu valori variabile şi consecinţe deosebit de grave asupra vieţii şi a mediului. Această formă de ameninţare determină o viziune nouă asupra evaluării riscurilor, consecinţelor şi efectelor de masă ce pot fi produse, a asigurării operaţiilor, protecţiei forţelor şi desfăşurării activităţilor de către populaţia civilă în condiţii de ameninţare/nesiguranţă sau a producerii/existenţei unor zone/suprafeţe mari de contaminare chimică, biologică, radiologică sau nucleară. În acest context contribuţia apărării CBRN la îndeplinirea misiunilor presupune în mod necesar, situarea acesteia pe coordonate care pot fi definite prin termenii modern, eficace, flexibil iar asumarea obligaţiilor de membru NATO şi UE, ne impune valorificarea la maximum a potenţialului acestei arme, printr-o acţiune tenace, focalizată, realizată cu profesionalism şi cu perspectivă. TG

Ultimele Știri

Se închide Poșta din centrul Câmpulungului. Ce se va întâmpla cu serviciile acestui oficiu poștal?

Se închide Poșta din centrul Câmpulungului. Ce se va întâmpla cu serviciile acestui oficiu poștal? Din 2018, încoace angajații...

Alte știri din aceeași categorie