11.7 C
Campulung Muscel
sâmbătă, 25 mai, 2024

Munca în folosul comunității a devenit doar la solicitarea contravenientului

Alte Știri

Ani la rând, administraţiile locale nu au avut cum să constrângă persoanele care aveau de achitat sancţiuni contravenţionale pentru diverse abateri, iar sumele se adunau şi la final primăriile aveau de încasat nişte bani care niciodată nu ajungeau în casierii. Pentru ca această situaţie să fie stopată, mai ales că în localităţile cu comunităţi de romi sumele erau de nivelul miliardelor, aşa cum s-a înregistrat spre exemplu în localitatea Valea Mare Pravăţ, guvernanţii s-au gândit să găsească o modalitate ca respectivele sume să fie recuperate într-un fel sau altul, aşa că de o bună bucată de timp, acestea au fost transformate în muncă în folosul comunităţii. Astfel primăriile puteau să îi bage pe cei cu datorii la diverse munci pe raza localităţii.

Minorii muncesc maxim 25 de ore

Conform legii, prestarea unei activităţi în folosul comunităţii este stabilită prin lege şi numai pe o durată ce nu poate depăşi 50 de ore/mandat. În cazul în care persoana fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale în a cărui rază teritorială domiciliază va sesiza instanţa judecătorească în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării persoanei respective la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată pe o durată maximă de 50 de ore pentru persoanele majore, iar pentru minori cu vârsta de până la 16 ani, de 25 de ore.

Activitatea în folosul comunităţii se prestează în domeniul serviciilor publice, pentru întreţinerea locurilor de agrement, a parcurilor şi a drumurilor, păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţilor, desfăşurarea de activităţi în folosul căminelor pentru copii şi bătrâni, al orfelinatelor, creşelor, grădiniţelor, şcolilor, spitalelor şi al altor aşezăminte social-culturale.

„În cazul în care contravenientul, cu rea-voinţă, nu se prezintă la primărie pentru luarea în evidenţă si executarea sancţiunii, se sustrage de la executarea sancţiunii după începerea activităţii sau nu îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin la locul de muncă, Judecătoria, la sesizarea primarului, a unităţii de poliţie sau a conducerii unităţii la care contravenientul avea obligaţia să se prezinte şi să presteze activitatea în folosul comunităţii, poate înlocui această sancţiune cu sancţiunea amenzii”, a precizat un jurist din cadrul unei primării din zona Muscel.

Prevederile acestor acte normative se aplică tuturor proceselor verbale de amendă întocmite de agenţii constatatori. Exemplu de procese verbale de amendă sunt cele la regimul circulaţiei pe drumurile publice, regimul silvic, tulburarea liniştii si ordinii publice, Hotărâri ale Consiliilor Locale privind salubrizarea localităţilor, circulaţia pe mijloace de transport în comun, parcarea neregulamentară în oraşe, păşunatul pe izlazul comunal fără a achita taxa de păşunat, etc.

Dacă nu vor să muncească nu păţesc nimic!

Din păcate, nu există şi o măsură de constrângere a celor care au de achitat sume importante la administraţiile locale, sume strânse din amenzi, pentru ca acea persoană să îşi şi efectueze orele de muncă în folosul comunităţii.

„Dacă nu se prezintă la sediul autorităţii locale pentru punerea în executare a mandatului, se înştiinţează Postul de Poliţie Rurală pentru a fi adus. La prezentarea la primărie se întocmeşte un proces verbal care cuprinde graficul pe zile şi numărul de ore pe zi pentru executarea mandatului, după care, se prezintă o zi, alte două săptămâni nu, şi tot aşa. Legiuitorul nu a prevăzut din păcate o măsura coercitivă pentru această situaţie, fiind puşi în faţa faptului în care un mandat se execută în câteva luni sau un an”, a mai precizat acesta. 

 

 

 

Ultimele Știri

Cei mai îndrăgiți într-un mega concert Delafun la restaurantul Curtea Veche din Câmpulung Muscel

Cei mai îndrăgiți într-un mega concert Delafun la restaurantul Curtea Veche din Câmpulung Muscel. Deschis recent în orașul de...

Alte știri din aceeași categorie