10.2 C
Campulung Muscel
marți, 27 februarie, 2024

Muzeul Chimiştilor Militari o carte deschisă a istoriei armei!

Alte Știri

Muzeul este o instituţie permanentă, aflată în serviciul societăţii, deschisă publicului, care se ocupă cu strângerea, păstrarea, identificarea, catalogarea, analizarea, menţinerea, conservarea şi expunerea de diverse obiecte sau artefacte ce prezintă interes ştiinţific, istoric, artistic, tehnologic ş.a.m.d., în scopul studierii, educării, relaxării vizitatorilor, a oamenilor de ştiinţă.

Termenul de „muzeu” desemnează, de asemenea, clădirea propriu-zisă în care se găsesc păstrate, conservate și expuse acele obiecte, artefacte şi/sau lucruri care au o legătură, într-un fel sau altul, cu civilizaţia umană. Cuvântul „muzeu” provine din latinescul museum (la plural musea), care la rândul său a fost preluat din greaca veche, mouseion, semnificând un loc sau un templu dedicat muzelor, divinităţi patronatoare a artelor şi literelor în Grecia Antică. În timp ce muzeele din alte epoci aveau tendinţa de a fi universale, muzeele moderne se concentrează pe un subiect particular sau chiar aparţin uneia sau mai multor categorii, precum artă, artă modernă, arte vizuale, arte aplicate, arheologie, antropologie şi etnologie, etnologie şi folclor, filatelie, istorie, istorie culturală, istorie militară, istorie naturală, numismatică, tehnologie, ştiinţă. Orice muzeu are o colecţie de fond de obiecte şi/sau artefacte selecţionate din domeniul specific de reprezentare. Toate piesele muzeelor sunt catalogate şi inventariate, având o evidenţă a achiziţionării şi provenienţei lor. Sunt de asemenea periodic supuse analizei stării lor de conservare şi trecute regulat printr-un proces de menţinere şi restaurare. Colecţiile tematice au fiecare cel puţin câte o persoană responsabilă de menţinerea, păstrarea, conservarea şi expunerea artefactelor.

Ideea unui muzeu al armei Chimie Militară este foarte veche şi aparţine perioadei în care au fost înfiinţate primele structuri de chimie militară din Armata-României şi a fost concretizată cu ocazia creării Şcolii de Apărare Contra Gazelor, în anul 1924 în cazarma Sf. Gheorghe (Malmai-son), Bucureşti. Ulterior acest muzeu şi-a continuat existenţa în cadrul Centrului de Instrucţie al Apărării Contra Gazelor înfiinţat în aceeaşi locaţie în anul 1931, institute port-fanion a armei chimie militară.

După al Doilea Război Mondial în perioada de transformare a armatei române, interesul pentru conservarea tradiţiilor armei a scăzut şi locul muzeului a fost luat de sălile de specialitate dotate cu echipamente şi materiale de protecţie antichimică, destinate instruirii subunităţilor chimice. Totuşi exemplare de materiale de protecţie antichimică s-au păstrat în structurile de bază ale armei: la Depozitul Central de Materiale Chimice (Unguriu), la Centrul de Instrucţie al Trupelor Chimice (Câmpulung) şi la Centrul de Cercetare Ştiinţifică de Chimie Militară (Bucureşti).

După 1990 în etapa restructurării armatei, Şcolile de Aplicaţie ale armelor au primit misiunea de conservare şi dezvoltare a tradiţiilor armelor, ceea ce a avut drept urmare o serie de măsuri, precum înfiinţarea unor muzee şi săli muzeale ale armelor, de regulă în locaţiile instituţiilor de învăţământ militar.

În acest context, Şcoala de Aplicaţie pentru Chimie Militară a amenajat în cazarma Câmpulung Muscel Sala muzeală a armei Apărare NBC. Aceasta are o alcătuire sui-generis, determinată nu atât de regulile amenajării unui muzeu, cît mai ales de cantitatea şi volumul materialului muzeistic la dispoziţie pentru a fi expus şi de mărimea sălilor destinate acestui scop. Aflată la acelaşi nivel, Sala de Echipamente şi Materiale de Apărare NBC care cuprinde exponate aflate actualmente în dotarea structurilor de Apărare NBC, constituie împreună cu sala muzeală un tot unitar care oferă o imagine întregitoare asupra armei. Scopul acestor săli muzeale îl constituie păstrarea, conservarea şi îmbogăţirea unor elemente de patrimoniu ale armei Apărare NBC din Armata României, precum şi asigurarea suportului material necesar educării militarilor NBC, în spiritul cunoaşterii tradiţiilor chimiei militare şi al formării atitudinilor de bază ale specialiştilor CBRN. De-a lungul timpului de înfiinţarea amenajarea dar şi de îmbogăţirea patrimoniului muzeului s-au ocupat General de brigadă (r) Nicolae Popescu, Col rtg. Grigore Popescu, Col.(r) Mihail Grigorescu, Col Ilie Bălan – actualul comandant al unităţii – col. (r) Ion Berevoianu, Lt. col (r) Viorel Gârtan, mm Teodor Cernat, plt. Maj. Viorel Pascu, P.C.C. Georgeta Văleanu şi nu în ultimul rând actualul custode plt. maj. Slăniceanu Costinel (veteran rănit în teatrul de operaţii din Afganistan). Dar nu trebuie uitate cadrele de chimie militară de la toate structurile care au contribuit la îmbogăţirea patrimoniului actual.

Sala muzeala a armei cuprinde: o parte expoziţională: panouri; planşe; scheme; fotografii; publicaţii în domeniu. Echipamente şi materiale de apărare NBC reduse ca volum şi dimensiuni care este cea mai consistentă. Un stand de literatură de specialitate. Diferite însemne materiale cu caracter comemorativ. Partea expoziţională este realizată pe panouri şi este alcătuită din planşe cu scheme istorice ale struc­turilor de chimie militară/Apărare NBC, fotografii/copii de arhivă, extrase din jurnale ale operaţiilor şi acţiunilor militare, precum şi fotografii cu aspecte mai recente vizând acţiunile structurilor de Apărare NBC în teatre de operaţiuni militare (Compania 383, Apărare NBC care a participat la operaţiunea IRAQI FREEDOM în perioada 12 martie 2003 -16 octombrie 2003.

Exponatele cuprind diferite modele de măşti contra gazelor existente în dotarea armatei române încă din Primul Război Mondial, de fabricaţie străină şi autohtone, echipamente de protecţie individuală scoase din uz, echipamente şi materiale de decontaminare existente în dotarea subunităţilor de chimie militară în perioada interbelică şi după al Doilea Război Mondial, aruncătoare uşoare şi grele de flăcări din înzestrarea trupelor chimice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi în perioada postbelică, machete ale unor autospeciale chimice, aparatură pentru detecţie şi cercetare chimică utilizată până la începutul anilor 60, echipamente şi materiale de mentenanţă pentru Apărare Chimică din perioada interbelică, şi altele. Standul pentru literatura de specialitate cuprinde câteva dintre primele numere ale revistei ANTIGAZ – prima publicaţie de specialitate care a apărut neîntrerupt între anii 1927 – 1943, un număr apreciabil de Buletine ale trupelor chimice – a doua publicaţie importanţă a armei socotind cronologic, cu apariţie între anii 1953 – 1973, regulamente şi instrucţiuni de armă unele xeroxate folosite în trecut, diferite documentare despre chimia militară/Apărarea NBC, broşuri şi cărţi de specialitate, precum şi alte publicaţii militare în care au apărut de-a lungul vremii articole de chimie militară ca de exemplu: Revista sanitară, Revista infanteriei şi Revista artileriei. Pe standul central al sălii este expusă întreaga colecţie a revistei APĂRAREA NBC al cărei prim număr a apărut la 1 mai 2000, sub egida şcolii de Aplicaţie pentru Chimie Militară, cartea de onoare a Şcolii de Aplicaţie pentru Chimie Militară, un album cu tehnica armei, diferite albume şi fotografii.

Sala muzeala a armei mai cuprinde vitrine cu plachete şi insigne comemorative, medalii diplome, etc. În sala muzeala au loc prezentări de slideshow -uri dezbateri pe diferite teme cu obiective educative. Sala serveşte şi pentru prezentarea din punct de vedere istoric a armei Apărare NBC tuturor delegaţilor militare naţionale şi străine, fapt care suscita constant un deosebit interes din partea musafirilor .

În sala muzeala a armei Apărare NBC se regăsesc pagini din istoria României şi implicit din a armei în care se menţionează aspecte de la înfiinţarea acesteia până în prezent. Cu această ocazie doresc să mulţumesc tuturor fondatorilor acestei Săli muzeale fără de care acest proiect nu s-ar fi concretizat. Sursa revista „Apărarea N.B.C.” a Bazei de Instrucţie pentru Apărare N.B.C şi foto, Lt.Col (r) Viorel Gârtan – TG, Câmpulung 2015.

 

 

Ultimele Știri

Argeș. Reținut pentru că a spart un magazin. După ce și-a luat ce a vrut a dat foc…

Argeș. Reținut pentru că a spart un magazin. După ce și-a luat ce a vrut a dat foc... Luni în...

Alte știri din aceeași categorie