21.3 C
Campulung Muscel
joi, 30 mai, 2024

Școala gimnazială ,,Theodor Aman” caută îngrijitor!

Alte Știri

Se caută îngrijitor pentru o perioadă determinată! Școala gimnazială ,,Theodor Aman” organizează concurs pentru acest post vacant în luna noiembrie.

În conformitate cu prevederile  HG 286/ 2011, modificat prin HG  1027/2014  pentru aprobarea  Regulamentului  de ocupare  a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar se organizează concurs pentru:

Post vacant-    îngrijitor  -perioadă determinată. Locul de desfășurare al concursului:  sediul unitătii școlare.

 Dosarele de concurs se vor depune incepând cu data de  16.11.2016 pâna la data de  25.11.2016, ora  12.00 la secretariatul  unității  școlare,  tel: 0248.530.642.


  • Studii generale sau medii;
  • Sa fie cetatean roman, cu varsta de cel putin 18 ani;
  • Abilitati, calitati si aptitudini necesare:persoana serioasa, stabila emotional, responsabilitate si corectitudine;
  • Sa cunoasca si sa poata identifica materialele de curatenie de baza, necesare in activitatea de curatenie;
  • Sa aiba deprinderi practice specifice activitatii de curatenie.

BIBLIOGRAFIE

–  Indreptarul Tehnic privind mijloacele și metodele de întreținerea curățeniei, de spălare și dezinfecție, utilizate în acțiunea de gospodărire a unităților de învățământ și educație nr. 28238/29.05.1980 elaborat de Ministerul Sănătății, Direcția asistenței medicale.

–  Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor.

–  Legea 319 / 2006 privind protecția și securitatea muncii.

 Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în următoarele etape:

a) selecţia dosarelor : 25.11.2016 ora 12.00;

b) proba scrisă : 28.11.2016 ora 10.00;

c) interviul: 11.2016  ora 15.00.

 DOSARUL  DE CONCURS VA CONȚINE:

  1. pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) Cerere de înscriere la concurs adresată directorului unității școlare.

b) Copie dupa cartea de identitatecertificat naștere, certificat de căsătorie.

c) Acte de studii – original si copie.

d) Copia  carnetului de munca,conform cu originalul sau, dupa caz,o adeverinta  care sa ateste vechimea in munca in meserie si/sau  in specialitatea studiilor.

e) Cazierul judiciar – original.

f) Adeverință medicală cu mentiunea “apt pentru angajare post ingrijitor”.

g) Curriculum  vitae.

 Informații suplimentare se pot obține la Secretariat, tel.0248.530.642, persoană de contact, secretar Cojocaru Adriana.

Ultimele Știri

Se închide Poșta din centrul Câmpulungului. Ce se va întâmpla cu serviciile acestui oficiu poștal?

Se închide Poșta din centrul Câmpulungului. Ce se va întâmpla cu serviciile acestui oficiu poștal? Din 2018, încoace angajații...

Alte știri din aceeași categorie