17.4 C
Campulung Muscel
sâmbătă, 13 aprilie, 2024

,,Banca Cooperatistă ,,Piatra Craiului” îşi desfăşoară activitatea în tot județul Argeș

Alte Știri

Vă rugăm să ne spuneţi cum funcţionează Banca Cooperatistă ,,Piatra Craiului”, la nivelul judeţului Argeş?

– Banca Cooperatistă ,,Piatra Craiului” din Câmpulung este organizată potrivit legii, ca organizaţie cooperatistă de credit şi funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată prin legea 227/2007, a legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Banca Cooperatistă ,,Piatra Craiului” îşi desfăşoară activitatea pe o rază teritorială de operare proprie care cuprinde întreg teritoriul judeţului Argeş.

Ce servicii acordaţi clienţilor băncii?

– Banca Cooperatistă desfăşoară, în limita autorizaţiei de funcţionare acordată de Banca Naţională a României următoarele activităţi: atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la membrii cooperatori, precum şi de la persoane fizice, juridice ori alte entităţi, care domiciliază, au reşedinţa sau locul de muncă, respectiv au sediul social şi desfăşoară activitate în raza teritorială de operare a băncii cooperatiste, acordarea de credite: membrilor cooperatori cu prioritate, persoanelor fizice, persoanelor juridice  ori altor entităţi fără personalitate juridică ce domiciliază, au reşedinţa  sau locul de muncă, respectiv au sediul social şi desfăşoară activitate, în raza teritorială de operare a băncii cooperatiste, derularea de credite, în numele şi în contul statului, din surse puse la dispoziţie, destinate persoanelor prevăzute la lit.b şi/sau destinate finanţărilor unor proiecte de dezvoltare/reabilitare a activităţilor economice şi sociale din raza teritorială de operare a băncii cooperatiste, operaţiuni de plăti, emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea inclusiv emitere de monedă electronic, tranzacţionare în cont propriu şi/sau în contul clienţilor, în condiţiile legii, cu valută, servicii de consultant cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă.  În privinţa acordării de credite, menţionăm că acestea se încadrează în următoarele categorii: credit pentru investiţii imobiliare – reprezintă orice credit care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este garantat cu ipotecă imobiliară şi este acordat în scopul dobândirii ori menţinerii drepturilor de proprietate asupra unui  teren şi/sau unei construcţii realizate ori care urmează să se realizeze, sau în scopul reabilitării, modernizării, consolidării ori extinderii  unei construcţii sau pentru viabilizarea unui teren, creditul de consum – credit, altul decât cel prevăzut mai sus, şi care poate fi: credit de consum pentru nevoi personale, ce se poate acorda pentru următoarele destinaţii: nevoi  personale nenominalizate ale solicitantului sau, după caz ale solicitantului şi ale coplătitorilor acestuia, dezvoltarea producţiei agricole în gospodăriile proprii, comercializarea produselor obţinute din producţia agricolă în gospodăriile proprii, pentru evenimente deosebite (vacanţe, călătorii, căsătorie, botez, etc.), operaţiuni de înlocuire a expunerilor existente (refinanţarea), aferente unui/unor credit(e) de consum pentru nevoi personale aflat(e) în derulare la organizaţia cooperatiastă însăşi, preluarea unui/unor credit(e) de consum pentru nevoi personale aflat(e) în derulare la altă instituţie de credit (identificarea acestei/acestor instituţii de credit). Credit de consum pentru achiziţionarea de bunuri, cum ar fi: autovehicule de orice natură, aparatură electronic şi electrocasnică, mobilier, alte bunuri de folosinţă îndelungată care nu fac obiectul creditelor pentru investiţii imobiliare, operaţiuni de înlocuire a expunerilor existente (refinanţarea) aferente unui/unor credit(e) de consum pentru achiziţionarea de bunuri aflat(e) în derulare la organizaţia cooperatistă însăşi, preluarea unui/unor credit(e) de consum pentru achiziţionarea de bunuri aflat(e) în derulare la altă instituţie de credit (identificarea acestei/acestor instituţii de credit).

Argeşenii îşi pot plătii facturile curente, la bancă?

– Banca Cooperatistă ,,Piatra Craiului” efectuează operaţiuni în mandate pentru încasarea facturilor emise de Cez vânzare, Distrigaz Sud, Romtelecom, Cosmote şi Orange.

Fermierii pot primi banii de la APIA, dacă au cont la bancă?

– De asemenea efectuează plăti în contul APIA pentru primele acordate fermierilor din judeţul Argeş. Începând cu luna octombrie 2012, în urmă semnării actului adiţional între Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA), Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A  şi Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop la Convenţia privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine a Convenţiei privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii măsurii 215 – plăti privind  bunăstarea animalelor –porcine şi a Convenţiei privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii schemei de plata unică pe suprafaţă (SAPS).

Care sunt punctele de lucru ale băncii pe raza judeţului Argeş?

– Banca Cooperatistă ,,Piatra Craiului” afiliată la Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop, prin sediul central, sucursalele Muntenia Piteşti, Argeşul Curtea de Argeş şi punctele sale de lucru situate în localităţile: Rucăr, Domneşti, Stâlpeni, Dârmăneşti, Aninoasa, Cetăţeni, Boteni, Schitu Goleşti, Bălileşti, Davideşti, Brăduleţ, Lereşti, Albeşti, Corbeni, Tigveni, Mălureni, Başcov, Poiana Lacului, Costeşti, Călineşti, Miroşi, Rociu, Vedea, Oarja, Topoloveni, Priboieni şi Mioveni, acordă credite în lei AGRO beneficiarilor eligibili (fermierilor) conform reglementărilor sale interne pentru finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţii. Beneficiarii PNDC în sectorul zootehnic – specia bovină, – specia ovina/căprină. Valoarea creditului va fi de 90% din suma înscrisă în adeverinţa eliberată.

 

Ultimele Știri

Ce s-a întâmplat cu cabana Voina din județul Argeș?!

Ce s-a întâmplat cu cabana Voina din județul Argeș?! Aceasta este situată la 20 de kilometri de Câmpulung Muscel....

Alte știri din aceeași categorie