11.7 C
Campulung Muscel
duminică, 26 mai, 2024

Dascălii din Argeș care se văd directori se pot înscrie la concursul pentru C.N.E în Management Educaţional

Alte Știri

Dascălii care se văd în funcții de directori de școli sau inspectori se pot înscrie la concursul de selecţie pentru Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional (CNEME) sesiunea 2015, lansată de ISJ Argeș.

Înscrierile on-line se fac pe site-ul Corpului Naţional de Experţi în Managementul Educaţional, la adresa cnem.edu.ro în perioada 10-22 februarie 2015. Lista candidaţilor admişi după etapa de selecţie online se va afişa la sediul ISJ Argeș şi pe site-ul instituției în data de 22 februarie 2015. Afişarea rezultatelor evaluării portofoliilor se face în 6 martie 2015, iar eventualele contestaţii se depun în perioada 6-13 martie 2015 şi se rezolvă în perioada 9-24 martie 2015.

Calendar complet:

10 – 22 februarie 2015, Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică.

22 februarie 2015, Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online.

23 – 24 februarie 2015, Depunerea la inspectoratul şcolar, a portofoliului cu documentele prevăzute la art.7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat.

25 – 26 februarie 2015, Inspectoratul şcolar transmite la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora.

27 februarie – 5 martie 2015, Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul MECS.

6 martie 2015, Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

6 martie 2015, Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul MECS, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar.

9 – 13 martie 2015, Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la MECS.

9 – 24 martie 2015, Soluţionarea contestaţiilor.

24 martie 2015, Transmiterea de către MECS a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar.

25 – 26 martie 2015, Întocmirea de către inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la MECS.

27 martie 2015, Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

Anunțul despre acest concurs a fost făcut de inspectorul școlar general, Dumitru Tudosoiu al ISJ Argeș iar mai multe amănunte aflați din materialul video atașat. Potrivit metodologiei, la concursul de selecție pentru dobândirea calității de membru al corpului național de experți în management educațional poate participa orice cadru didactic care îndeplinește următoarele condiții: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional, este titular în învățământ și are cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor, a obținut calificativul „foarte bine” în ultimii 4 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent, nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul național al experților în management educațional.

Ultimele Știri

Cei mai îndrăgiți într-un mega concert Delafun la restaurantul Curtea Veche din Câmpulung Muscel

Cei mai îndrăgiți într-un mega concert Delafun la restaurantul Curtea Veche din Câmpulung Muscel. Deschis recent în orașul de...

Alte știri din aceeași categorie