19.6 C
Campulung Muscel
joi, 30 mai, 2024

Holcim România îşi ajută clienţii să construiască clădiri verzi

Alte Știri

Holcim România, unul dintre cei mai importanţi producători de ciment, betoane şi agregate, a primit recent certificarea BES 6001 – Standardul privind aprovizionarea cu produse de construcţii din surse responsabile (Standard for the Responsible Sourcing of Construction Products), fiind astfel prima companie din lume, în afara Regatului Unit, care obţine această recunoaştere externă. În urma obţinerii certificării în conformitate cu standardul BES 6001 în domeniul mediului şi sustenabilităţii (BRE Environmental and Sustainability Standard), Holcim România îşi ajută clienţii să construiască clădiri verzi, care pot fi certificate în cadrul unor programe de certificare pentru clădiri verzi, precum BREEAM (Marea Britanie) şi LEED (Statele Unite). Certificarea BES 6001 dovedeşte faptul că produsele Holcim – ciment, betoane şi agregate – au fost fabricate într-o manieră responsabilă din punct de vedere social şi al mediului, de la achiziţia materiilor prime şi gestionarea proceselor de fabricaţie şi până la livrare. Managementul aspectelor sociale, de securitate şi sănătate în muncă, dar şi de mediu a reprezentat elementul central al acestui proces de certificare. Obţinerea şi menţinerea unui nivel de certificare BES 6001 „Very good” subliniază angajamentul permanent al Holcim România în sensul dezvoltării durabile. Fabricile de ciment ale Holcim România din Aleşd şi Câmpulung sunt două dintre cele mai performante fabrici de profil din cadrul Grupului Holcim şi au beneficiat de investiţii de 700 de milioane în implementarea celor mai bune tehnologii. În 2014, Holcim România va investi alte 15 milioane de euro în mentenanţă, eficienţa producţiei şi reducerea consumului de energie.

Holcim România a efectuat şi o analiză detaliată a întregului ciclu de viaţă al produselor sale (Life Cycle Assessment – LCA), de la extracţia materiilor prime în carieră şi până la livrare, în scopul întocmirii şi publicării declaraţiei de mediu (EDP – Environmental Product Declaration) pentru toate produsele sale. Aceste declaraţii de mediu ale produselor (EDP) conţin date verificate de experţi externi cu privire la impactul pe care îl are asupra mediului producţia unei tone de ciment, a unui metru cub de beton şi a unei tone de agregate, permiţându-le astfel clienţilor Holcim România să dezvolte la rândul lor LCA/EDP pentru produsele/clădirile lor, să raporteze şi să comunice public cu privire la performanţa lor în materie de dezvoltare durabilă. Prin intermediul certificării BES 6001 (obţinută la un nivel „Very Good”), clienţii noştri pot obţine 2 puncte atât în schema de certificare BREEAM 2011, cât şi în sistemul LEED 2013 pentru achiziţia de materiale din surse responsabile, ceea ce le oferă o poziţie mai bună şi un avantaj pe piaţă, prin optimizarea punctajelor primite în cadrul schemelor de certificare a clădirilor verzi. De asemenea, datorită EPD, clienţii noştri pot beneficia de încă 1 până la 6 puncte în cadrul BREEAM 2011, pentru categoria „impact pe toată durata vieţii” şi 2 puncte în cadrul LEED 2013 pentru criteriile de dezvăluire şi optimizare a produselor de construcţii.

Suntem mândri că am devenit prima companie din lume, din afara Regatului Unit, care a obţinut certificarea în conformitate cu acest standard, la un nivel „Very Good”. Certificarea BES 6001 se înscrie în demersurile Holcim România de a se apropia tot mai mult de clienţii săi şi de a le oferi în permanenţă produse şi servicii cu valoare adăugată. Credem că această premieră pentru România este o realizare extraordinară care contribuie la creşterea numărului de clădiri verzi construite pe piaţa locală. Suntem interesaţi să dezvoltăm şi în continuare o colaborare strânsă cu clienţii noştri, pe baza unor soluţii tot mai sustenabile care să le satisfacă nevoile specifice”, a declarat François Pétry, Director General al Holcim România. Standardul BES 6001 prevede cerinţe stricte ce impun companiilor obligaţia de a demonstra, de la origine la utilizare, că sistemele lor de sănătate, securitate şi mediu sunt la un nivel ridicat de calitate şi eficienţă. Astfel, companiile sunt mobilizate să gestioneze în mod responsabil unităţile de producţie, în special în ceea ce priveşte protecţia mediului, precum şi să reducă la minim transportul asociat cu livrarea materiilor prime utilizate în procesul de fabricaţie, eliminarea deşeurilor şi expedierea produselor la clienţi. De asemenea, certificarea BES 6001 impune utilizarea sustenabilă şi eficientă a resurselor, precum şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Mai mult, există criterii care trebuie îndeplinite în ceea ce priveşte conduita etică în afaceri şi conformitatea cu legile şi reglementările aplicabile. În acelaşi timp, standardul le impune companiilor să se consulte cu comunităţile locale în aspecte de interes comun.

 

 

Ultimele Știri

Se închide Poșta din centrul Câmpulungului. Ce se va întâmpla cu serviciile acestui oficiu poștal?

Se închide Poșta din centrul Câmpulungului. Ce se va întâmpla cu serviciile acestui oficiu poștal? Din 2018, încoace angajații...

Alte știri din aceeași categorie