10.7 C
Campulung Muscel
miercuri, 29 mai, 2024

Biserica Lereştii de Jos, locaşul de cult cu formă de cruce

Alte Știri

Biserica Lereştii de Jos, ce poartă hramul ,,Înălţarea Domnului”, este situată în centrul satului, pe o terasă inferioară din stânga râului Târgului, la altitudinea de 685 m. Pentru că biserica veche devenise neîncăpătoare, între anii 1927 şi 1939, s-a ridicat actualul locaş, de dimensiunile unei adevărate catedrale construită de fraţii  De Nicolo, după planul arh. Dumitru lonescu-Berechet. Fundaţia şi ridicarea zidurilor au fost făcute sub preotul Ion Polexe, iar sfinţirea – la 27 octombrie 1940, sub preotul Eugen Polexe. În formă de cruce, biserica măsoară 31 m lungime şi are trei turle, numărând 30 de ferestre de mărimi diferite, una din turlele din faţă serveşte drept clopotniţă, având scara de acces (din lemn de stejar), în peretele nordic al pronaosului.

Altarul, semicircular în interior şi hexagonal la exterior, are o semicupolă foarte înaltă şi este luminat de trei ferestre mari (situate la est, sud-est şi nord-est) şi de una mică (la proscomidie), iar pe latura sudică se găseşte o uşă.

Catapeteasma de lemn de tei, frumos sculptat (de Ion Luţea din Rucăr), cu motive florale şi geometrice stilizate, prezintă trei registre cu icoane. O inscripţie de pe latura dinspre altar arată că ea a fost donată de prefectura judeţului Muscel.

Naosul se lărgeşte mult prin cele două abside laterale, semicirculare în interior şi poligonale la exterior, cu câte trei ferestre fiecare şi are în centru turla deschisă, cilindrică în interior şi hexagonală la exterior, cu şase ferestre. între naos şi pronaos se interpune o arcadă înaltă, susţinută de stâlpi laterali, cu profil complex.

Pronaosul are bolta cilindrică, o parte din el fiind ocupată de cafas. Deasupra uşii de la intrare, o pisanie consemnează că biserica a fost făcută în timpul patriarhului Miron Cristea, cu sprijinul a numeroase instituţii: Cooperativa Forestieră „Râul Târgului”, Banca Populară „Sfinţii Voievozi”, Primăria, Prefectura Judeţului Muscel, Ţinutul Bucegi etc. Pridvorul, dreptunghiular, cu plafonul orizontal şi relativ jos, a fost adăugat ulterior. Turlele, la exterior, au baza pătrată, iar în rest sunt hexagonale, iar ferestrele au chenare în relief, un mare număr de ocniţe, pictate, dau ocol bisericii, la o oarecare distanţă de streşină. Pictura în ulei a fost realizată de pictorul Ion Dogărescu în 1939 (la exterior, în frescă). În urma cutremurului din anul 1940, cele două turle din faţă au fost avariate, refăcându-se ulterior, când a fost suprimată o parte din ferestre (s-a considerat că numărul mare de ferestre slăbeşte rezistenţa). Casa parohială, situată la nord de biserică, a fost construită în 1934 şi mărită în 1939. În patrimoniul bisericii au existat 30 de cărţi din secolul al XIX-lea (1854-1892). În prezent, la această biserică slujeşte preotul Moise Pahonţu.

Ultimele Știri

ARGEȘ. Până la sfârșitul săptămânii are loc o manifestare unică în peisajul teatral românesc

ARGEȘ. Până la sfârșitul săptămânii are loc o manifestare unică în peisajul teatral românesc. Este vorba despre Festivalul Internațional...

Alte știri din aceeași categorie