25.7 C
Campulung Muscel
luni, 17 iunie, 2024

Veniturile din jocuri de noroc

Alte Știri

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 957/30.12.2014, au fost aduse modificări şi Titlului III şi Titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la veniturile din jocuri de noroc, astfel :

În cazul veniturilor din jocuri de noroc obţinute de persoane fizice române:
-se redefinesc veniturile din jocurile de noroc ca fiind toate sumele încasate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.

-s-a eliminat noţiunea de venit net pentru veniturile obţinute din jocuri de noroc. Suma neimpozabilă deductibilă de 600 lei se acordă numai la calculul venitului net pentru veniturile din premii. 
-se modifică modalitatea de impozitare a veniturilor din jocuri de noroc introducându-se cote diferite de impozitare în funcţie de cuantumul veniturilor obţinute:
– veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 1% aplicată asupra tuturor sumelor încasate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc;
– veniturile din jocuri de noroc care depăşesc echivalentul a 15.000 euro se impozitează cu 16%;
– veniturile din jocuri de noroc care depăşesc echivalentul a 100.000 euro se impozitează cu 25%;

– veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă (on-line), slot-machine, lozuri şi festivaluri de poker nu sunt impozabile la sursă;
Pentru aceste venituri, persoanele fizice au obligaţia de a depune declaraţia privind venitul realizat ( formularul 200) la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Organul fiscal competent are obligaţia de a stabili impozitul datorat, aferent venitului încasat din jocurile de noroc, pe baza declaraţiei privind venitul realizat din jocuri de noroc, prin emiterea deciziei de impunere.
Cota de impunere pentru veniturile din jocuri de noroc care nu sunt impozabile la sursă este:
– de 1% pentru sumele de până la echivalentul a 14.999 euro,
– 16% pentru sumele cuprinse între 15.000 – 99.999 euro
– 25% pentru sumele care depăşesc echivalentul a 100.000 euro. Organizatorul  de  jocuri  de  noroc la  distanţă (on-line), slot-machine,  lozuri şi
festivaluri de poker are obligativitatea de a păstra o evidenţă nominală a persoanelor fizice care au obţinut venituri din jocuri de noroc mai mari de 15.000 euro şi a le declara organului fiscal competent, până la 25 mai inclusiv a anului următor, celui de realizare a venitului.”

– plătitorii de venituri din jocuri de noroc cu reţinere la sursă au obligaţia de a depune, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul precedent, o declaraţie centralizatoare privind veniturile totale plătite, precum şi impozitele totale calculate, reţinute şi virate la bugetul general consolidat al statului, fără a menţiona datele de identificare a beneficiarilor de venit;

În cazul veniturilor din jocuri de noroc obţinute din România de nerezidenţi:
-se redefinesc veniturile din jocuri de noroc obţinute de nerezidenţi : veniturile obţinute la jocurile de noroc practicate în România, pentru toate sumele încasate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc;
-veniturile din jocuri de noroc obţinute din România de către nerezidenţi se impun cu o cotă de 1%, cu excepţia veniturilor din jocuri de noroc care nu se impun la sursă ( jocuri de noroc la distanţă (on-line), slot-machine, lozuri şi festivaluri de poker).
Prevederile acestei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Ultimele Știri

Pământul “se topește” la Câmpulung Muscel. Ce trebuie să facă oamenii urgent

Pământul "se topește" la Câmpulung Muscel. Ce trebuie să facă oamenii urgent. Având în vedere perioada caniculară preconizată, respectiv...

Alte știri din aceeași categorie