Ce înseamnă numele Anastasia?
Ce înseamnă numele Anastasia?

Ce înseamnă numele Anastasia?

Ce înseamnă numele Anastasia? Cuvântul grecesc „anastasis” este menţionat foarte des în Biblie şi are mai multe sensuri, în dependenţă de context.

Prima dată cuvântul este folosit în acest sens când Dumnezeu i-a făcut lui Avram promisiunea cu privire la moştenirea ţării Canaan şi a zis:

Scoală-te, străbate ţara (Canaan) în lung şi în lat; căci ţie ţi-o voi da. (Genesa 13:17)

Cuvântul „scoală-te” a fost tradus în Septuaginta, o traducere grecească a Vechiului Testament, cu „anastas”.

 

„Anastasis” este o făgăduinţă

Presupun că aţi observat cum am evidenţiat cuvintele „învierea” şi „înviat” din textele biblice menţionate anterior. Echivalentul grecesc al acestor cuvinte are aceeaşi rădăcină a cuvântului „anastasis” care în mod literal înseamnă „ a sta din nou”, dar în contextul respectiv înseamnă înviere. Cu siguranţă că aceasta este semnificaţia principală care i-a făcut pe primii creştini să-şi numească copiii cu acest cuvânt frumos pentru că învierea din morţi este nădejdea fiecărui creştin. Fără nădejde în învierea morţilor, credinţa creştină nu face sens, aşa cum a spus Apostolul Pavel când a zis:

Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! (1 Corinteni 15:19)

Noi credem şi aşteptăm învierea din morţi pentru că Domnul Isus a spus:

Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. (Evanghelia după Ioan 11:25)

Toţi oamenii vor învia din morţi

Numele „Anastasia” ar trebui să fie o amintire pentru toţi oamenii despre învierea lor în viitor. În cartea Apocalipsa, Dumnezeu i-a arătat Apostolului Ioan cum va avea loc această înviere şi el a descris-o astfel:

Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-a sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte nu are nici o putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani. (Apocalipsa 20:4-6)

 

Cum va fi învierea ta?

Crezi în învierea morţilor? Dacă cunoşti persoane care poartă numele Anastasia, sau Anastasie, cânt te gândeşti sau te întâlneşti cu aceşti oameni, să-ţi aminteşti ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre învierea din morţi şi fă alegere înţeleaptă pentru soarta ta în veşnicie.

Dacă te numeşti Anastasia sau Anastasie, crede în învierea morţilor şi trăieşte vrednic de numele pe care îl porţi.

În fiecare an pe data de 22 decembrie este sărbătorită Sfânta Anastasia.

Numele are ca derivate: Nastasita, Sita, Anastase, Anastasie, Nastase sau Tase.

About The Author

Related posts