Ce partid veți vota la alegerile locale?

PSD
PNL
USR/PLUS
PMP
PRO ROMANIA
ALDE
POL CÂMPULUNG
BUN 100%
AUR

Constructorii încurajaţi să apeleze la arbitrajul comercial

Constructorii încurajaţi să apeleze la arbitrajul comercial

La Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Argeş a avut loc o întâlnire cu reprezentanţii firmelor de construcţii din judeţ. Scopul a fost încurajarea antreprenorilor de edilitare spre a-şi face cunoscute problemele cu care se confruntă. Mai mult decât atât, a fost făcută o propunere de organizare a unui târg de utilaje de construcţii, după modelul de succes „Agro Piteşti”.
„Am avut discuţii cu oameni de afaceri şi pot să vă spun că există interes pentru un asemenea eveniment. În ceea ce ne priveşte, dacă ajungem la un acord, în cel mult şase luni ne putem ocupa de tot ce e nevoie” – a declarat George Caval, preşedintele CCIA Argeş.

Totodată, constructorii au fost încurajaţi ca, în caz de litigii, să apeleze la arbitrajul comercial în locul instanţei de judecată. În acest fel, cauzele pot fi soluţionate mult mai repede (în cel mult cinci luni, faţă de trei, până la cinci ani cât durează de obicei în instanţă), cheltuielile sunt mai mici, iar părţile se bucură de confidenţialitatea dosarului. Curtea de Arbitraj de pe lângă CCIA Argeş este compusă din peste 50 arbitri, numiţi de Colegiul de Conducere dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Regulile de procedură arbitrală.

Despre arbitrajul instituționalizat organizat de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Argeș
– Este o alternativă viabilă, suplă și evoluată  la un sistem de justiție statală supraîncărcat și excesiv de formalist.
– Oferă o judecată mai apropiată de spiritul și cerințele relațiilor de afaceri.
– Nu este un concurent al justiției statale și nu aduce atingere domeniului acesteia.
– Prin avantajele sale răspunde nevoilor speciale care diferențiază litigiile economice   de cele de drept comun.
– Istoria de peste 20 de ani a Curții de Arbitraj  de pe lângă C.C.I. Argeș dovedește că, în proporție de peste 97%, soluțiile pronunțate de tribunalele arbitrale au fost confirmate de instanțele de control judiciar, inclusiv de Inalta Curte de Casație și Justiție.

Avantajele  judecării  litigiilor prin arbitraj:
– libertatea părților – părțile sunt libere (spre deosebire de procedura la instanțele statale):
– să aleagă sau nu această cale;
– să stabilească singure regulile și procedura aplicabile ori să opteze pentru aplicarea regulilor Curții de Arbitraj instituționalizat de pe lângă CCI;
– să-și aleagă ele însele arbitrii – judecători, dintre specialiștii independenți și imparțiali, cu înaltă probitate și reputație în domeniul care face obiectul litigiului, ceea ce sporește încrederea părților și garanția competenței celor care judecă litigiul; tribunalul arbitral se compune fie din cei doi arbitri desemnați de reclamant și de pârât, la care se alătură un supraarbitru desemnat de aceștia, fie dintr-un singur arbitru, desemnat de ambele părți;
– să se înțeleagă asupra modului de suportare a cheltuielilor arbitrajului;
– să stabilească locul arbitrajului etc.
– durata scurtă în care se soluționează  litigiile, cu costuri rezonabile – maxim 6 luni în arbitrajul intern și maxim 12 luni în arbitrajul internațional –  ceea ce face să nu scadă valoarea obiectului cererii de arbitrare ori să apară riscul declarării insolvenței pârâtului în timpul procesului;
– confidențialitatea
– la dezbaterea litigiului participă numai părțile și reprezentanții lor;
– sentința nu se pronunță în ședință publică și se aduce doar la cunoștința părților implicate;
– se asigură păstrarea secretului comercial,  se evită publicitatea și transparența excesivă, conservându-se astfel reputația părților aflate în conflict.
– obligativitatea hotărârii –  hotărârea Curții de Arbitraj este definitivă și obligatorie pentru părți; ea se execută de bunăvoie, iar în caz contrar se execută silit; sentința arbitrală produce aceleași efecte și se execută ca și o hotărâre judecătorească.
– judecata în echitate (beneficiile și pierderile se suportă echitabil de ambele părți care s-au înțeles în acest sens) și posibilitatea permanentă a soluționării pe cale amiabilă a diferendului –  părțile pot cere ca judecata litigiului să se facă în echitate, astfel  se oferă posibilitatea de menținere nealterată a relațiilor de parteneriat instituite între ele.

Cum ajunge un litigiu să fie judecat la Curtea de Arbitraj și nu în instanțele statale?
Pentru a avea beneficiile procedurii de judecată arbitrală este suficient să se includă în contracte o clauză arbitrală de forma:
 „Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitrajul Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Argeș, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acesteia.”
Recomandăm profesioniștilor (avocați, consilieri juridici, oameni de afaceri etc) să depășească  rutina de a sesiza  numai instanțele de judecată în caz de litigiu și să se adreseze arbitrajului,  ca expresie a educației și a încrederii într-o procedura legitimată legal întocmai ca aceea judiciară.

 

About The Author

Related posts