LICITAȚIE PUBLICĂ LA SCHITU GOLEȘTI

LICITAȚIE PUBLICĂ LA SCHITU GOLEȘTI

Comuna  SCHITU  GOLEȘTI prin Primăria  comunei Schitu Golești, cu sediul în Schitu Golești ,str. DN73, nr.1, județul Argeș, cod fiscal 4122469, reprezentată de primar – Miriță Vasile – Tudorel, în calitate de vânzător, organizează licitație publică pentru închirierea imobilului clădire cu destinația – povarnă din satul Schitu Golești, nr. 141, județul Argeș, aflat în proprietatea privată a comunei Schitu Golești.

  1. Calendarul licitației:

Data limită de depunere a  cererii de înscriere la lictație: 06.02.2019, ora  16:00, la registratura Primăriei comunei Schitu Golești.

Data desfășurării licitației: 07.02.2019, ora 10:00, în sala de ședințe de la sediul Primăriei comunei Schitu Golești.

Data limită  pentru achiziționarea  documentației  de participare la licitație: 01.02.2019, ora 16:00.

  1. Condiții de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții : conform documentației de licitație.
  2. Garanția de participare la licitație este de 76 lei;

Taxa privind cumpărarea  caietului de sarcini este de 10 lei;

  1. Prețul minim de pornire al licitației este de 76 lei / lună;
  2. În caz de neadjudecare, licitația se va relua în data de 21.02.2019, ora. 10:00.
  3. Informații suplimentare se pot obține la tel. 0248 566 500.

 

                   Primar,                                                                 Secretar,

      Miriță  Vasile – Tudorel                                            Vlăducă  Cătălin

 

About The Author

Related posts