Primarul Ion Banzea foloseşte aproape 700.000 lei pentru investiţii din economii

Primarul Ion Banzea foloseşte aproape 700.000 lei pentru investiţii din economii

Primarul Ion Banzea, unul dintre cei mai gospodari edili din Muscel, a intrat în acest an cu o economie înregistrată la bugetul local de 681.570 lei, bani pe care primarul Ion Banzea şi-a propus să-i folosească pentru investiţii.

Excedentul bugetar, acumulat în anii trecuţi, este singura certitudine a gestionarilor banului public din localitatea învecinată, veniturile şi cheltuielile întreprinse fiind proiectate ca estimări. Ce-i drept, bazate pe realizările anului precedent şi pe sumele primite cu titlu de sprijin a activităţii în teritoriu de la bugetul de stat.

În linii mari, bugetul acestui an se prezintă astfel: venituri prognozate în sumă totală de 4.253.770 lei şi cheltuieli de 4.935.340 lei. Încasările propuse de Executivul de la Poienarii de Muscel au la bază următoarele surse: Impozitul pe venit pentru transfer de proprietăţi imobiliare: 1.260 lei; Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit: 1.448.000 lei; Impozite şi taxe de proprietate: 163.680 lei; Sume defalcate din TVA: 2.081.490 lei; Taxe pentru utilizarea bunurilor: 301.040 lei; Venituri din proprietate: 48.840 lei; Amenzi: 76.840 lei; Diverse venituri: 38.170 lei; Subvenţii de la bugetul de stat: 94.450 lei. Bugetul localităţii menţionează ca activitate finanţată din venituri proprii şi subvenţii Serviciul Public de alimentare cu apă, care generează atât încasări, cât şi cheltuieli. Veniturile provin din prestări de servicii, în sumă de 230.350 lei, şi din subvenţii de 50.000 lei, iar, pe partea de cheltuieli, figurează cele cu personalul, în valoare de 160.350 lei, şi cele ocazionate de achiziţia de bunuri şi servicii, de 122.000 lei.     

Investiţiile beneficiază în acest an de o alocare modestă din bugetul public, apreciată la 1.275.470 lei. Bani cu care „dezvoltare” este pretenţios spus, suma nefiind de ajuns nici pentru o asfaltare decentă în localitatea în care mai sunt destule de pus la punct în privinţa infrastructurii rutiere şi pietonale. Secţiunea de dezvoltare finanţează dotări şi lucrări în următoarele domenii: Autorităţi publice: 25.000 lei; Sănătate: 84.450 lei; Alimentare cu apă: 13.000 lei;  Drumuri şi poduri: 1.153.020 lei.

Întrucât suntem la capitolul investiţii, excedentul despre care relatam la început, cei 681.570 lei, este destinat a finanţa un obiectiv a cărui punere în practică va continua în acest an. Şi anume actualizarea restului de executat şi completarea lucrărilor de modernizare a DC 41 C Pârşeni 2. În primul trimestru vor fi consumaţi 268.510 lei, iar în al doilea, diferenţa de 413.060 lei. 

Totalul de 1.275.470 lei, prevăzut pentru dezvoltare, finanţează, în mare, lucrări considerate tot „obiective în continuare”, nefiind încheiate în anul sau anii trecuţi, unele fiind începute mai de mult. Iată care sunt acestea:

Captarea izvorului Valea Iederii: 13.000 lei; Asfaltarea DC 42 Valea Îndărăt: 453.020 lei; Rest de executat: amenajarea clădirii de cabinete medicale: 84.450 lei; Actualizarea restului de executat şi completarea lucrărilor de modernizare a drumului comunal DC 41 C Pârşeni 2: 700.000 lei, din care 681.570 lei alocaţi din excedentul bugetar, cu o completare de 18.430 lei tot din bugetul local; Achiziţia unui tocător de vegetaţie ataşat la buldoexcavator: 25.000 lei.

Ulterior aprobării bugetului, cu cifrele prezentate în acest articol, a intervenit, la scurt timp, o rectificare bugetară, cu 300.000 lei, reprezentând sume defalcate din TVA pentru drumuri, bani direcţionaţi către secţiunea de dezvoltare, împreună cu alţi 10.000 lei, luaţi de la secţiunea de funcţionare. Astfel, valoarea investiţiilor saltă la 1.585.470 lei, graţie celor 310.000 lei alocaţi de către Consiliul Judeţean, după aprobarea bugetului local, din care 10.000 lei sunt utilizaţi pentru clădirea dispensarului, iar „grosul” de 300.000 lei, pentru finalizarea lucrării pe DC 41 C Pârşeni, a cărei alocare urcă de la 700.000 lei, la 1.000.000 lei. Cei 300.000 lei completează finanţarea din bugetul local.   

About The Author

Related posts