Şedinţă ordinară! 11 puncte pe ordinea de zi!

Şedinţă ordinară! 11 puncte pe ordinea de zi!

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 29.06.2017 orele 16.00 cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Municipiului Campulung.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini şi a modelului de Contract de Asociaţiune în participaţiune pentru organizarea evenimentului „Împreună pentru Câmpulung – Zilele Municipiului Câmpulung” , ediţia a XIX-a.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – Amenajare Piaţă Primărie Câmpulung, cu indicatorii tehnico-economici.
 5. Proiect de hotărâre privind cumpărarea  unei suprafete de teren, în Municipiul Câmpulung, cartierul Mărcuş.
 6. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a  unei suprafeţe de teren situat în municipiul Câmpulung, str. Dumitru Lazea, bl.2.
 7. Proiect de hotărâre privind închirierea directă  a unei suprafeţe de teren situat in str.D. Lazea nr.1, bl.B2, sc.C, ap.4, parter.
 8. Proiect de hotărâre privind închirierea directă a unui teren, situat în  str. Negru Vodă, nr.170, bl.A12.
 9. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie în favoarea S.C.EUROPA TRANS GLOBAL S.R.L.
 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea  denumirii  unei strazi – “ Fundătura Gruiului”.
 11. Diverse.

About The Author

Related posts