-0.4 C
Campulung Muscel
duminică, 10 decembrie, 2023

Mioveni: Află când se pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire!

Alte Știri

Începând de miercuri, 1 noiembrie, va demara acțiunea de primire a cererilor și a declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece 2017 –  2018.

·        Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei

Familiile sau persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei.

Familie – soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu ori resedinţă şi/sau care locuiesc şi gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

Persoană singură– persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai afla în întreţinerea parinţilor, precum şi persoană cu vârsta cuprinsă între 16 si 18 ani, care locuieşte şi se gospodareşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.

·         Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

Venituri nete lunare/membru de familie

Gaze naturale

– Lei –

Lemne şi Cărbuni

– Lei –

Energie electrică

– Lei –

<155 lei

262

54

240

155,1 lei-210 lei

190

48

216

210,1 lei-260 lei

150

44

192

260,1 lei-310 lei

120

39

168

310,1 lei-355 lei

90

34

144

355,1 lei-425 lei

70

30

120

425,1 lei-480 lei

45

26

96

480,1 lei-540 lei

35

20

72

540,1 lei-615 lei

20

16

               48

Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de  58 lei.

Cine depune cererea:titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:

·         proprietarul locuinţei;

·         persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere;

·         titularul contractului de închiriere;

·         alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;

·         reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

EXCEPŢIE VENITURI

 La stabilirea venitului net lunar al familiei, în funcţie de care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinţei, nu se iau în calcul:

·         alocaţia de stat pentru copii;

·         alocaţia pentru susţinerea familiei (ASF) ;

·         venitul minim garantat (VMG) ;

·         bursele de studiu, bursele sociale si sprijinul financiar ,,Bani de liceu’’;

·         bugetul personal complementar de care beneficiază persoana încadrată în grad de handicap şi anume:

·         106 lei pentru handicap gradul – GRAV (indemnizaţia este 340 lei din care 234 lei se ia în calcul pentru ajutor încălzire şi diferenţa de 106 lei este buget personal complementar si nu se ia în calcul la încălzire);

·         79 lei pentru handicap gradul – ACCENTUAT (indemnizaţia este 272 lei, 193 lei-da, 79 lei-nu);

·         39 lei pentru handicap gradul  –  MEDIU

·         (39 lei – nu se ia în calcul la încălzire).

Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Lemne şi cărbuni

– Cerere si declaratie pe proprie raspundere (viză taxe şi impozite, viză fond funciar); Descarca cerere

– C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

– Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

– Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;

– Act proprietate / contract închiriere / comodat;

– Carte de identitate autoturism / motocicleta;

– Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie

– Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;

– Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’

– Dosar cu şină.

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Gaze naturale

– Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză taxe şi impozite, viză fond funciar);

– C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

– Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

– Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;

– Act proprietate / contract închiriere / comodat;

– Carte de identitate autoturism / motocicleta;

– Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie;

– Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’

– Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;

– Factură gaze (luna anterioară);

– Raport verificări, încercări şi probe în vederea autorizării aparatului (ISCIR);

– Proces-verbal de pune în funcţiune a instalaţiei de gaze (pentru aragaz şi centrală);

– Dosar cu şină.

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Energie electrică

– Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză taxe şi impozite, viză fond funciar); Descarca cerere

– C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

– Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

– Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;

– Act proprietate / contract închiriere / comodat;

– Carte de identitate autoturism / motocicletă;

– Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie;

– Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’

– Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;

– Factură energie electrică (luna anterioară);

– Contract de furnizare energie electrică

– Dosar cu şină.

Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei: să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat.

Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.

Care sunt bunurile care duc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzire

Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este conditionată atât de nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii, cât şi de deţinerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile. Astfel, dacă un membru al familiei sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista de mai jos, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei toată familia:

BUNURI IMOBILE: – clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu; terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

BUNURI MOBILE: 1. Autoturism/Autoturisme şi motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap, ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul personal al persoanelor aflate în zone greu accesibile ; 2. Mai mult de un autoturism/ motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani 3. Autovehicule:autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze; 4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării” 5.Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată; 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale; 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater, sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

Terenuri/animale şi/sau păsări: Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective şi începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută mai sus.

Unde se primesc cererile

Cererile se pot procura şi de la sediul Primăriei (de la ofiţerul de serviciu), zilnic, după următorul program: luni și miercuri între orele 8 și 16, marţi și joi între orele 8 și 17 şi vineri între orele 8 și 14 .

De asemenea, cererea se poate descărca de pe site-ul instituţiei www.emioveni.ro.

Activitatea de primire a cererilor de acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, energie electrică se va desfășura la ghişeul din holul instituţiei.

Ultimele Știri

Cine sunt persoanele care primesc bani de la Stat pe card, înainte de Crăciun

Cine sunt persoanele care primesc bani de la Stat pe card, înainte de Crăciun.Luna decembrie le va aduce pensionarilor...

Alte știri din aceeași categorie