12.4 C
Campulung Muscel
luni, 2 octombrie, 2023

CAMPANIA NAȚIONALĂ DE ÎMPĂDURIRI. Argeșul are 40% suprafață de fond forestier

Alte Știri

Încă din noiembrie 2022 a fost demarată Campania Națională de Împăduriri 2022-2026, o initiativă de  importanță maximă în ceea ce privește combaterea, prin măsuri urgente, a schimbărilor climatice. Nu o să vorbesc prea mult despre avantajele și beneficiile pe care le aduc ecosistemele forestiere, ele sunt multiple și evidente. Dar este necesar să încercăm să creștem suprafața forestieră a țării noastre. Având în vedere că media europeană este de 39 %, iar la noi suprafața fondului forestier, care este de 6 606 618 HA reprezintă 27,7 % din suprafața țării.

Argeșul, județul nostru stă bine (39% reprezintă suprafața fondului forestier raportat la suprafața județului), dar se poate și mai bine. În sudul țării avem județe deficitare, unde acest procent se situează în jurul valorilor de 15%-25%. Aici este nevoie urgentă de creare de noi suprafețe ocupate de păduri, inclusiv de investiții în păduri urbane și reîmpăduriri, precizează șeful Gărzii Forestiere Județene Argeș.

Acum aveți platforma la îndemână pentru ca anunțul dumneavoastră să apară în ziarul nostru. Puteți stabili singuri, durata apariției. E interesant nu? Trebuie doar să intrați pe ziaruldinmuscel.ro, la rubrica MICA PUBLICITATE, apoi să vă adăugați anunțul cu doar 3 lei.

CAMPANIA NAȚIONALĂ DE ÎMPĂDURIRI. Argeșul are 40% suprafață de fond forestier

Astfel ajungem la PNRR – PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ -Componenta 2 Păduri și Protecția Biodiversității -Investiția 1 -Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane – I.

Schema de ajutor de stat -I.1.A. – Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate cu păduri. Coordonatorul de investiții pentru ghidul specific este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență. Bani sunt, și nu  puțini, 803 milioane de euro (Reforma 1) și anume:

  • 730 milioane euro – pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri inclusiv în păduri urbane și reîmpăduriri;
  • 50 milioane euro – pentru investiții în pepiniere și tehnologii moderne de producere a puieților;
  • 22 milioane euro-pentru investiții în sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete forestiere;
  • 1 milion euro pentru asistența tehnică pentru reforma 1.

Statul Român oferă, tuturor celor care înființează noi suprafețe de pădure, o compensație financiară pentru păstrarea intactă a acestei suprafețe până la atingerea maturității. O primă de sechestrare carbon (forestieră) pentru o perioadă de 20 ani de 456 euro/an/ha.

Terenul pretabil pentru împădurire reprezintă o suprafață de teren agricol din categoriile de folosință teren arabil și culturi permanente. Suprafață care poate fi împădurită, conform prevederilor unui proiect tehnic întocmit special în acest scop. Instituția la care trebuie să vă adresați este Garda Forestieră competentă teritorial, în cazul nostru Garda Forestieră Ploiești, adică la Ploiești, județul Prahova.

Cine sunt beneficiarii eligibili?

Beneficiar al schemei poate fi orice deținător public (municipii, orașe, comune, alte personae juridice de drept public). Și privat (persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, etc) de teren pretabil pentru împădurire.

Toate aceste informații se regăsesc pe site-ul Ministerului mediului, Apelor și Pădurilor http://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/, împăduriripnrr.mmap.ro, crearea contului pentru solicitanții accesarii se face consultând site -ul și accesand împăduriri.mmap.ro. Unde se completează formularul de înscriere. După validare se întocmește proiectul tehnic de împădurire de către o persoană atestată. Se depune proiectul și cererea de sprijin, se aprobă sau se respinge cererea menționată, apoi, la final se semnează contractul de finanțare.

Acum aveți platforma la îndemână pentru ca anunțul dumneavoastră să apară în ziarul nostru. Puteți stabili singuri, durata apariției. E interesant nu? Trebuie doar să intrați pe ziaruldinmuscel.ro, la rubrica MICA PUBLICITATE, apoi să vă adăugați anunțul cu doar 3 lei.

La nivelul Gărzii Forestiere Ploiești, la sediul central, avem personal desemnat și responsabil de aceste activități la care am făcut referire. Și vă rugăm să vă adresați Gărzii Forestiere Ploiești pentru îndrumare. Această instituție având datele de contact: telefon secretariat/compartiment registratură 0244406777, fax 0244513452, email gardaforestierăploiești@gmail.com.

O a doua inițiativă importantă este demararea și realizarea cât mai repede a proiectului finanțat prin PNRR, denumit ”Capacitate sporită de supraveghere, control și monitorizare a pădurilor”, care presupune realizarea unui sistem national de monitorizare cu ajutorul imaginilor satelitare. Dar și o rețea de cameră video amplasate pe întreg teritoriul țării. Sistem interconectat cu sistemul informational actual Sumal 2.0, sistem de urmărire a trasabilității materialelor lemnoase.

Împădurirea și monitorizarea suplimentară a trasabilității materialelor lemnoase sunt măsuri eficiente și corecte, concluzionează șeful Gărzii Forestiere Județene Argeș, ing. Antonescu Eugen.

 

 

 

Ultimele Știri

Data până la care românii vor avea facturi mai mici la energie electrică şi gaze

Data până la care românii vor avea facturi mai mici la energie electrică şi gaze. Reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru...

Alte știri din aceeași categorie