Anunț important de la primăria Cetățeni!

Anunț important de la primăria Cetățeni!

Anunț important de la primăria Cetățeni! Instituția publică organizează licitație publică!

Primăria comunei Cetăţeni, cu sediul în comuna Cetăţeni, judeţul Argeş, strada Negru Vodă, nr. 92, cod fiscal 4122434, telefon/fax 0248.544.090, organizează licitaţie publică în vederea închirierii următoarelor suprafeţe de teren: 170 mp,  punctul fosta povarnă Androne, 40 mp, punctul DN72 A (lângă punte), 20 mp, punctul lângă fosta filatură, 3429 mp, 2600 mp, 1600 mp, 1600 mp, 1500 mp, 1400 mp, 900 mp, 450 m- punctul Lunca Morii, 3600 mp, 2200 mp, 1800 mp- punctul Pod Lăicăi, 475 mp, punctul Chipurie, situate în comuna Cetățeni, aflate în domeniul public al comunei Cetăţeni.

Documentaţia de atribuire se poate obţine de la sediul Primăriei comunei Cetăţeni, compartimentul agricol, zilnic, între orele 09.00 – 14.00, până cel târziu în data 02.11.2018.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 05.11.2018, ora 09.00.

Deschiderea ofertelor şi licitaţia vor avea loc în data de 05.11.2018, ora 11.00.

Ofertele se depun în plic sigilat, într-un exemplar original. Depunerea ofertelor se va face la sediul Primăriei Cetăţeni, serviciul secretariat, str. Negru Vodă, nr. 92, comuna Cetăţeni, judeţul Argeş, cod poştal 117240.

Relaţii suplimentare la telefon 0248.544.005, 0248.544.090.

About The Author

Related posts