De la 1 februarie, taxa pentru gunoi se achită la primăria Câmpulung!

De la 1 februarie, taxa pentru gunoi se achită la primăria Câmpulung!

Primăria Câmpulung, prin intermediul ziarului nostru, îi anunță pe câmpulungenii care beneficiază de Serviciul local de salubritate al municipiului Câmpulung că prin HCL nr. 98/28.12.2017 s-a instituit taxa specială de colectare, transport și depozitare gunoi menajer, taxă ce se încasează începând cu 01.02.2017, la casieria instituției publice.

Nivelul taxei  speciale de colectare, transport și depozitare gunoi menajer este de 7.50 lei/lună/persoană, iar plătitorii sunt persoanele fizice care dețin locuințe/case de vacanță în Câmpulung și beneficiază de serviciul de colectare, transport și depozitare,  care au avut sau nu încheiat un contract de prestări servicii cu S.C Financiar Urban S.R.L.

Taxa specială de colectare, transport și depozitare gunoi menajer, se instituie începând cu data de 01.01.2017 în baza declarației de impunere depusă de contribuabil până în data de 31.03.2017.

În cazul nedepunerii declarației de impunere obligația de plată a taxei va fi stabilită din oficiu.

Taxa specială de colectare, transport și depozitare gunoi menajer se plăteste trimestrial astfel:

  • pentru trimestrul I – termen de plata 31.03.2017;
  • pentru trimestrul II – termen de plata 30.06.2017;
  • pentru trimestrul III – termen de plata 30.09.2017;
  • pentru trimestrul IV – termen de plata 20.12.2017;

Pentru neachitarea taxei taxei  speciale de colectare, transport și depozitare gunoi menajer la termenele scadente de plată, contribuabilii datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 1% pe lună, pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare a termenului scadent, până la data achitării sumei datorate inclusiv.

Plata taxei se poate face la casieria instituției, atât în numerar cât și prin intermediul  cardurilor bancare.

Taxa specială de colectare, transport și depozitare gunoi menajer nu se datorează de către:

  1. a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
  2. b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

Scutirea se acordă persoanelor în cauză, după ce depun declarația de impunere, însoțită de documentele care dovedesc una din situațiile de mai sus.

Refuzul contribuabililor de a se prezenta la sediul organul fiscal, în vederea depunerii declarației privind stabilirea taxei speciale de colectare, transport și depozitare gunoi menajer de salubrizare, se sancționează cu amenda, conform prevederilor legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Modelul declarației de impunere îl găsiți la sediul primăriei Câmpulung!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About The Author

Related posts