În luna iulie, ITM Argeş a aplicat amenzi în valoare de 243.000 lei
În luna iulie, ITM Argeş a aplicat amenzi în valoare de 243.000 lei

În luna iulie, ITM Argeş a aplicat amenzi în valoare de 243.000 lei

În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară activitate fără forme legale, ITM Argeş a efectuat un număr de 136 controale. Astfel, la 18 angajatori au fost depistate ca lucrând fără forme legale de angajare un număr de 31 persoane. În urma acestor controale au fost aplicate 34 sancţiuni, din care 19 amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 243.000 lei. La un angajator a fost găsit peste 5 persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare. În acest caz au fost sesizate organele de cercetare penală conform prevederilor art.264 alin 4 din Codul Muncii, republicat. Cu această ocazie ITM Argeş revine cu informarea privind dezavantajele ce rezultă în urma desfăşurării unei activităţi de către o persoană fără întocmirea de către angajator a formelor legale de angajare astfel: lipsa vechimii în muncă; lipsa siguranţei salariului; lipsa ajutorului de şomaj; lipsa dreptului la pensie; lipsa dreptului de asistenţă medicală gratuită; lipsa concediului medical; lipsa concediului de odihnă, etc.

Deficienţele constatate în urma controalelor: neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat; neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit; neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal; neacordarea indemnizaţiei pentru întrerupere temporară de activitate.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: transport, construcţii, comerţ, panificaţie, baruri, restaurante, jocuri de noroc.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 163 controale. Au fost aplicate 95 sancţiuni din care 16 amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 67.000 lei. Deficienţele constatate în urma controalelor: lipsă instruire SSM; lipsă control medical periodic; organizarea activităţii de prevenire şi protecţie; necomunicare eveniment; lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: transport, construcţii, comerţ, panificaţie, baruri, restaurante.

 

 

About The Author

Related posts