Ședință de Consiliu Local! Se va vota bugetul?

Ședință de Consiliu Local! Se va vota bugetul?

Ședință de Consiliu Local! Se va vota bugetul? Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 25.04.2019, orele 16.00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare (proces verbal ședință ordinară 28.03.2019);
 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2019 – 2021;
 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 31.03.2019;
 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați din devizul general al obiectivului de investiții ,,Modernizare, reabilitare și recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung, situat în strada Negru Vodă, nr. 145, Câmpulung, județul Argeș”, în conformitate cu prevederile OUG nr. 114 / 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați din devizul general al obiectivului de investiții ,,Reabilitare pod Șoseaua Națională din Municipiul Câmpulung, județul Argeș”, în conformitate cu prevederile OUG nr. 114 / 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare extindere sistem de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Câmpulung, județul Argeș;
 7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare pentru folosinţă în parcările de domiciliu aflate pe raza Municipiului Câmpulung;
 8. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuințe sociale;
 9. Proiect de hotărâre cu privire la nominalizarea membrilor din Consiliul Local care să facă parte din comisia de evaluare şi repartizare a sumelor destinate structurilor sportive, în baza proiectelor de finanţare ce vor fi transmise după deschiderea finanţării pe anul 2019;
 10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2019;
 11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC EDILUL CGA SA;
 12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC PIEȚE SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL;
 13. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 4 la Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciuiui de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare şi târgului din Municipiul Câmpulung 6483 din 25.02.2011;
 14. Diverse.

 

 

 

About The Author

Related posts