Şedinţă ordinară! Lista cu proiectele de hotărâre!
Şedinţă ordinară! Lista cu proiectele de hotărâre!

Şedinţă ordinară! Lista cu proiectele de hotărâre!

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 27.07 .2017 orele 16.00 cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului local pe anul 2017.
  1. Proiect de hotărâre privind Contul de executie al Municipiului Câmpulung la data de 30.06.2017.
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea pct.VI-„Condiţii de eligibilitate pentru activităţi şi beneficiari” şi pct.VII – „Condiţii de acordare a ajutorului de minimis” din Schema de ajutor de minimis aprobată prin HCL nr.50/31.05.2017.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu al UAT Municipiul Campulung de aplicare a prevederilor art. 11 din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice şi stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „ADMINISTRAŢIE” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung şi în serviciile publice subordonate acestora .
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării a 3 consilieri locali care să însoţească Ansamblul Folcloric „Plaiuri Muscelene” la Festivalul de Folclor Efes din oraşul Gelibolu, Turcia, în perioada 3-9 august 2017.      
  5. Diverse.

About The Author

Related posts