-0.4 C
Campulung Muscel
duminică, 10 decembrie, 2023

Ce nu ştiaţi despre timpul de muncă al angajaţilor!

Alte Știri

Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează muncă, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare. Conform prevederilor art.112 din Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.

Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus. În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. Pentru anumite activităţi sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de muncă respectiv, perioade de referinţă mai mari de 4 luni, dar care să nu depăşească 6 luni. La stabilirea acestor perioade de referinţă nu se iau în calcul durata concediului de odihnă anual şi situaţiile de suspendare a contractului individual de muncă şi nu se aplică tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.          Pentru anumite sectoare de activitate, unităţi sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durată zilnică a timpului de muncă mai mică sau mai mare de 8 ore.

Menţionăm că durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.

Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de 40 de ore, precum şi în cadrul săptămânii de lucru comprimate va fi negociat prin contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau, în absenţa acestuia, va fi prevăzut în regulamentul intern iar programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă. Programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţă salariaţilor şi sunt afişate la sediul angajatorului.

Conform prevederilor art.119 din Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul are obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi de a supune controlului ITM Argeş această evidenţă ori de câte ori este solicitat. Încălcarea de către angajator a acestei obligaţii prevăzute la art. 119 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă  de la 1.500 lei la 3.000 lei conform art. 260 alin1, lit.m din Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada 1 ianuarie – 23 iulie 2015 pentru neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat au fost sancţionaţi contravenţional un număr de 28 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind în cuantum de 12.000 lei. Menţionăm că în perioada următoare ITM Argeş va intensifica acţiunile de verificare referitoare la respectarea prevederilor legale privind timpul de muncă, munca suplimentară, munca de noapte, repausul zilnic şi săptămânal.

 

Ultimele Știri

Ce se va întâmpla cu toate cupoanele de transport pentru pensionari?

Ce se va întâmpla cu toate cupoanele de transport pentru pensionari? O inițiativă legislativă spune că tichetele de transport...

Alte știri din aceeași categorie