565 de persoane aflate în risc de sărăcie beneficiază de servicii integrate

565 de persoane aflate în risc de sărăcie beneficiază de servicii integrate

Un proiect cu fonduri europene câştigat de primăria Câmpulung vine în sprijinul a 565 de persoane aflate în risc de sărăcie. Aceştia vor beneficia de servicii integrate.

 • 505 vor beneficia de consiliere profesională, formare, calificare, mediere în vederea incluziunii pe piața muncii, participarea la targuri de locuri de muncă;
 • 475 vor urma cursuri de formare și/sau dezvoltare competențe pentru meseriile: lucrător în izolații, agent de curățenie clădiri și mijloace de transport, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, cameristă, asfaltator, cofetar-patiser, bucătar; lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale;
 • 30 vor intra în programe de ucenicie subvenționate;
 • 153 de membri ai Grupului Țintă vor fi plasați pe piața muncii;
 • 15 absolvenți ai cursurilor de antreprenoriat vor primi o subvenție de maxim 25.000 Euro pentru demararea unei afaceri pe cont propriu.

Cei 35 elevi vor beneficia de activități tip „Școală după școală” în cadrul cărora:

 • Vor primi sprijin în efectuarea temelor de școală;
 • Vor învăța o limbă străină;Vor beneficia, zilnic, de o masă caldă;
 • Vor primi kit-uri de igienă și își vor însuși noțiuni elementare de igienă;
 • Vor putea beneficia de consiliere individuală și de familie;
 • Vor putea primi subvenții și tabere gratuite – dacă prezența la ore și rezultatele școlare sunt bune;
 • Vor beneficia de analize medicale gratuite în fiecare an de proiect.

Cele 25 de persoane vârstnice sau cu dizabilități vor beneficia de servicii mobile de îngrijire la domiciliu;

 • Minim 50 de persoane/luna vor beneficia de serviciile cabinetului socio-medical (masaj, kinetoterapie, ambulanță socială etc);
 • 25 de persoane vârstnice sau cu dizabilități vor beneficia de câte un set de analize gratuite în fiecare an de implementare a proiectului;
 • 25 de persoane vârstnice sau cu dizabilități vor beneficia de îmbunătățirea condițiilor de locuit.

Comunitatea marginalizată vizată de proiect a fost delimitată după cum urmează:

 • La Nord: granița de nord a municipiului Câmpulung cu comuna Lerești, (str. Traian);
 • la Est: Str. Emil Gârleanu, str. Lt. Dumitru Lazea, str. Oncica, râul Târgului până la limita cu Comuna Lerești;
 • La Sud: str. Dr. N. Fălcoianu;
 • La Vest: B-dul I.C. Brătianu, str. Col. Stănescu, str. Negru Vodă, str. Traian până la limita cu Comuna Lerești, jud Argeș.

CITIŢI ŞI: GAL-ul Câmpulung Muscel şi Centrul Multifuncţional Comunitar vor funcţiona în fosta şcoală nr.5

În cadrul proiectului va fi înfiinţat un Centru Multifuncţional Comunitar în care vor funcţiona:

-1 cabinet medical,

-1 cabinet consiliere psiho-socială,

-1 cabinet acordare servicii socio-medicale,

-1 cabinet asistență juridică pentru reglementari de acte,

-2 săli mobilate şi utilate pentru desfăşurarea activităţilor tip “şcoală după şcoală”,

-1 sală pentru servirea mesei calde zilnice pentru copiii de la “scoală după şcoală”,

-1 sală amenajată pentru echipa de implementare a proiectului.

About The Author

Related posts