Ajutorul de deces majorat la 5.163 lei

Ajutorul de deces majorat la 5.163 lei

Ajutorul de deces se majorează începând de vineri, 15 martie. Majorarea se regăsește în Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, publicată în Monitorul Oficial pe 12 martie 2019.

Prin Legea nr.47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 s-au stabilit castigul salarial mediu brut si valoarea ajutorului de deces.

  • Începând cu data de 15.03.2019, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 5.163 lei.
  • Începând cu data de 15.03.2019, cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
  • a) asiguratului sau pensionarului, la 5.163 lei;
  • b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.582 lei.

Ajutor de deces 2019. Când se dau banii

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:

• casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;

• instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;

• ajutorul de deces poate fi solicitat în maximum trei ani de la data decesului.

Ajutor de deces 2019. Acte necesare

• cerere pentru acordarea ajutorului de deces (anexa nr. 1);

• certificat de deces (original şi copie);

• act de identitate al solicitantului (original şi copie);

• acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

• dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);

• act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);

• care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).

• eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

După efectuarea plăţii ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea „ACHITAT”, data, semnătura şi ştampila, se arată pe site-ul Casei Naționale de Pensii

About The Author

Related posts