Anunţ important de la Casa de Pensii Argeş!

Anunţ important de la Casa de Pensii Argeş!

Potrivit  Ordonanţei de urgenţă nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţieţi epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–COV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, vă reamintim: 

Ajutorul de deces se acordă, dupa caz, pe baza următoarelor documente transmise fie cu serviciile postale, fie în format electronic:

a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 257/2011, cu completarile ulterioare;

b) copia certificatului de deces;

c) copia actului de identitate al solicitantului;

d) copia actelor de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, a actului care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar;

e) copia dovezii/declaratiei pe propria raspundere ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;

f) copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani;

g) copia adeverintei care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii. 

Prevederile  mentionate mai sus inceteaza in termen de 60 de zile de la data incetarii starii de urgenta. 

Director executiv, Aida-Ionela Enache

About The Author

Related posts