Consultarea publicului privind problemele importante de gospodărire a apelor (2019)

Consultarea publicului privind problemele importante de gospodărire a apelor (2019)

În cadrul pregătirii celui de-al treilea ciclu de management al bazinului hidrografic (2022-2027), în 22 decembrie 2018 au fost publicate calendarul şi programul de lucru privind activităţile de participare a publicului, care includ și activităţile referitoare la elaborarea documentului Problemele importante de gospodărire a apelor în spațiul hidrografic Argeș-Vedea, după cum urmează:

  • publicarea pe site-ul ABA Argeș-Vedea a documentului privind problemele importante de gospodărire a apelor la nivel de Spațiu Hidrografic Argeș-Vedea (22 decembrie 2019);
  • consultarea publicului privind problemele importante de gospodărire a apelor pe o periodă de timp de cel puţin 6 luni de la data publicării (până la 22 iunie 2020) și revizuirea documentului, dacă este cazul.

Una dintre cerințele importante ale Directivei Cadru Apă (art. 14) o constituie identificarea problemelor importante de gospodărire a apelor din cadrul spațiului hidrografic.

Administrația Națională “Apele Române” împreună cu Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, au elaborat documentul numit “Probleme Importante de Gospodărire a Apelor” la nivelul spațiului hidrografic Argeș-Vedea.

Astfel documentul de față își propune evidenţierea problemelor importante de gospodărirea apelor în România – problematici cheie care stau la baza stabilirii măsurilor necesare atingerii obiectivelor de mediu, în conformitate cu cerințele Directivei Cadru Apă 2000/60/CE (art. 14(1b)). Problemele importante de gospodărirea apelor sunt tratate în relație cu presiunile exercitate asupra corpurilor de apă de suprafață și subterane pentru care există riscul neatingerii obiectivelor de mediu, precum şi a sectoarelor economice aferente acestor presiuni.

Pentru a afla părerea dumneavoastră despre acest document, vă adresăm invitația de a fi parte a acestui proces de consultare, prin implicarea dumneavoastră direct, astfel încât să ne sprijiniți în identificarea corectă a problemelor în domeniul gospodăririi apelor precum și a măsurilor care necesită a fi întreprinse.

Toate sugestiile, propunerile și comentariile dumneavoastră le puteți transmite scriindu-ne pe adresa de e-mail: alina.ivascu@daav.rowater.ro.

Documentul se regaseste pe site-ul ABA Argeș-Vedea, sectiunea Consultarea publicului, subsectiunea Secretariatul Tehnic al Comitetului de Bazin, iar procesul de consultare se derulează pana la 22 iunie 2020!

About The Author

Related posts