Breaking News
DGASPC: Două case de tip familial și un centru de zi
DGASPC: Două case de tip familial și un centru de zi

DGASPC: Două case de tip familial și un centru de zi

În data de 13.04.2020, Proiectul “Complex de servicii sociale, comuna Rucăr, judeţul Argeş, depus spre finanţare de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş,  în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Grup vulnerabil: copii, a fost declarat câştigator, fiind propus spre finantare, conform Scrisorii de informare transmisă de către ADR Sud Muntenia. Urmează ca proiectul mai sus menţionat, să fie dezbătut şi aprobat în plenul Consiliului Judeţean Argeş.

Valoarea totală a proiectului: 5.341.994,63 lei cu TVA, din care:

– Valoare finanţare nerambursabilă: 4.569.583,35 lei.

– Valoare contribuţie proprie a D.G.A.S.P.C Argeş: 772.411,28 lei, din care:

– Cofinanţarea la valoarea eligibilă: 93.256,80 lei (2%).

 – Cheltuieli neeligibile: 679.154,48 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale oferite de către D.G.A.S.P.C Argeş, prin închiderea centrului de plasament de tip clasic din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr şi identificarea celor mai bune alternative, care să permită asigurarea bunăstării, dezvoltarea deplină şi armonioasă a beneficiarilor de măsură de protecţie.

Astfel, vor fi construite şi dotate două case de tip familial, cu o capacitate de 12 locuri/casă şi un centru de zi, cu o capacitate de 50 de locuri, în  comuna Rucar, judeţul Argeş.

Casele de tip familial vor fi integrate în comunitate şi vor asigura un mediu cât mai apropriat de cel familial, cu un climat socio-afectiv, adecvat formării personalităţii copiilor/tinerilor.

Centrul de zi va furniza servicii, atât pentru beneficiarii celor 2 case de tip familial, cât şi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc de separare de familie din comunitate, precum: consiliere psihosocială şi suport emoţional, educaţie nonformala, informala şi dezvoltare timpurie, suport pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, recreere şi socializare, integrare/reintegrarea familială şi comunitară.

Aşteptăm ca şi celelalte 2 proiecte, respectiv, Complex de servicii sociale Câmpulung, judeţul Argeş şi Complex de Servicii sociale Costeşti, judeţul Argeş, ambele având un obiectiv general similar cu cel proiectului aprobat, să fie declarate câştigătoare şi propuse spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

About The Author

Related posts