Eduxanima şi Baroul Argeş vor colabora! Aflaţi cum!

Eduxanima şi Baroul Argeş vor colabora! Aflaţi cum!

Eduxanima şi Baroul Argeş vor colabora! Aflaţi cum!

S-a incheiat Protocolul de Colaborare între Organizaţia Eduxanima şi Baroul Argeş, care are drept scop dezvoltarea unei colaborări, vizând creşterea nivelui de conştientizare cu privire la necesitatea cunoaşterii şi aplicării legislaţiei in domeniu, importanţa unei relaţii armonioase/corecte între oameni, animale şi mediu, promovarea responsabilităţii sociale şi a unui mod de viaţă etic – prin comunicare de informaţii juridice pe intelesul tuturor, prin desfăşurarea de activităţi/evenimente educative şi de informare, care se adresează atât copiilor cât şi adulţilor.

Copiilor prin activităţi şcolare/extraşcolare şi de divertisment, urmărind îmbogăţirea informaţională despre drepturile animalelor şi obligaţiile oamenilor faţă de ele, conform legislaţiei în vigoare, având la bază formarea unei atitudini corecte în relaţionarea cu acestea şi dezvoltarea armonioasă a copiilor, în drumul lor către maturitate:

Constientizarea copiilor cu privire la importanţa protecţiei animalelor şi a respectului faţă de drepturile animalelor, înţelegerea efectelor pozitive/negative ale acţiunilor omului în raport cu animalele, efectele respectării şi consecinţele nerespectării legislaţiei privind drepturile animalelor, cunoaşterea şi respectarea unui set minim de norme de conduită, prevăzute de legea privind drepturile animalelor, dezvoltarea empatiei şi promovarea nonviolenţei, responsabilizarea faţă de propriul animal de companie, cunoaşterea şi respectarea normelor de securitate personală, în preajma propriului animal de companie sau a unui alt animal cu care intră in contact, informarea copiilor cu privire la comportamentul pe care trebuie să îl aibă faţă de animalele fără stăpan şi stimularea dorinţei de a face bine, stoparea/prevenirea abuzurilor asupra animalelor şi prevenirea expunerii la abuzuri faţăde animale, întelegerea rolului avocatului în apărarea drepturilor oricărei fiinţe, om sau animal, cât şi importanţa cunoaşterii faptului ca Poliţia Română este cea care monitorizează aplicarea legii privind drepturile animalelor.

Activitati si actiuni care vor fi derulate în cadrul protocolului

Discuţii pe baza broşurilor „Noi si Animalele de Companie” şi ”Să iubim animalele” – elaborate de Peta Germania şi asigurate gratuit de Eduxanima,

Elaborarea unei Broşuri, de către reprezentanţii Eduxanima şi Baroul Argeş, care să cuprindă un set minim de noţiuni juridice din legislaţia privind drepturile animalelor, cu rol de informare.

Activitaăţi gratuite pentru copii, susţinute de reprezentanţii Eduxanima şi ai Baroului Argeş, la sediul organizaţiei Eduxanima.

Organizarea unor activităţi publice pentru copii şi promovarea acestora.

Întâlniri cu reprezentanţi ai unor instituţii publice sau societăţi private  de exemplu  poliţişti, medici veterinari etc.,  pentru cunoaşterea noţiunilor de bază privind drepturile animalelor. Alte activităţi legate, direct sau indirect, de relaţionarea corectă om-animal şi dezvoltarea armonioasă a copiilor, propuse de parteneri.

Adultilor , prin organizarea de conferinţe, simpozioane cu invitaţi din diverse domenii de activitate, din ţară şi străinatate, lideri de opinie, reprezentanţi ai organizaţiilor şi instituţiilor nationale şi internaţionale, ai mediului academic, personalităţi internaţionale de prestigiu etc.,  urmărind informarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la legătura dintre respectul faţă de viaţa animalelor, respectarea legii privind drepturile animalelor şi un mod de viaţă sănătos şi etic.

About The Author

Related posts