LA MULȚI ANI! 50 de ani de la înfiinţarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş

LA MULȚI ANI! 50 de ani de la înfiinţarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş

LA MULȚI ANI! Astăzi se împlinesc 50 de ani de la înfiinţarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş. La ceas aniversar, cu ocazia aniversării semicentenarului, instituţia lansează şi un Compendiu Monografic, o lucrare complexă ce aparţine lui Dumitru Tudosoiu, Emil Oprescu şi George Rotaru.

Condus acum de Dumitru Tudosoiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş are o istorie ce datează din 1968. Concret, pe 15 februarie 1968, România a trecut la organizarea teritorială cu Judeţe, în loc de Regiuni, iar acest lucru a avut efecte şi asupra învăţămîntului, mai precis asupra Inspectoratelor Şcolare Regionale, care aveau în subordine Inspectoratele Raionale.

Ulterior, pe 16 mai 1968 a apărut Legea 11 – Noua Lege a Învăţămîntului prin care s-au înfiinţat Inspectoratele Şcolare Judeţene, cel din Argeş luînd locul Inspectoratului Municipal Piteşti, care era arondat Regiunii Argeş. Primul Inspector General Judeţean al ISJ Argeş a fost Ion M. Dinu, profesor de Limba română, născut în Valea Mare – Dîmboviţa, în anul 1920 şi decedat ulterior în 2009.

Primul „General“ al ISJ a absolvit Şcoala Normală a Societăţii pentru Învăţătura Poporului Român şi Facultatea de Litere şi Filosofie Bucureşti, devenind doctor în Ştiinţe Filologice în 1976. Ion M. Dinu a fost învăţător la Şcoala Primară Ioneşti – Dîmboviţa, apoi profesor la Liceul Teoretic Pucioasa, devenind ulterior Inspector Şcolar al Regiunii Argeş, director al Liceului Al. Odobescu din Piteşti. Printre lucrările elaborate de acesta s-a numărat şi Enciclopedia Argeşului şi Muscelului la care a fost coautor.

În momentul de faţă Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, este condus de inspectorul general Dumitru Tudosoiu. Acesta este născut în 1975 la Piteşti şi a făcut Liceul Odobescu, apoi Facultate de Educaţie Fizică a Universităţii din Piteşti, are master la Universitatea Piteşti, dar şi la Universitatea Constantin Brîncoveanu, fiind din 2017 doctorand la UPIT. Între 2012 şi 2014 a fost Inspector Şcolar General Adjunct, iar din 2014 este Inspector Şcolar General. În momentul de faţă, Inspectoratul are 25 de inspectori şi 3 inspectori generali, unul plin şi doi adjuncţi: Mihaela Crişan şi Eugenia Jianu. În total ISJ are în subordine 201 unităţi cu personalitate juridică, acestea însumînd un total de peste 500 de clădiri în care se desfăşoară activităţile de învăţămînt a 88.326 elevi şi a aproape 6.000 de cadre dicatice. 

Inspectorul Şcolar Judeţean Argeş, Dumitru Tudosiu a transmis la zi aniversară și un mesaj.
„ISJ Argeş reprezintă 50 de ani de calitate şi consecvenţă în educaţie. Pe 5 octombrie, cu prilejul ,,Zilei mondiale a educaţiei”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş aniversează 50 de ani de la înfiinţarea instituţiei, printr-o serie de activităţi reunite sub titulatura ,,Gala învăţământului argeşean”.  Anul Centenarului Marii Uniri dobîndeşte, din această perspectivă, o dublă valenţă, legitimînd existenţa ISJ Argeş ca principală instituţie de management educaţional, avînd drept obiective prioritare asigurarea cadrului organizatoric şi funcţional favorabil creşterii calităţii serviciilor educative în şcoli, facilitarea performanţelor elevilor şi ale cadrelor didactice şi încurajarea unui parteneriat real între şcoală şi comunitate. 

Se marchează astfel o jumătate de secol în care Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş a funcţionat ca o punte între generaţii şi ca un element de consecvenţă în evoluţia spirituală, culturală şi economică a judeţului nostru. La temeliile trainice ale învăţămîntului, culturii şi artei, ştiinţei şi literaturii române stă jertfa educatorului, a dascălului, de la acela din cel mai modest sat înfundat într-un colţ de ţară, pînă la savantul care propagă ştiinţa în marile amfiteatre universitare. Prin această gală, organizatorii evenimentului îşi propun să-i reunească pe toţi cei care au contribuit şi contribuie la atingerea excelenţei în învăţămîntul argeşean şi să celebreze 50 de ani dedicaţi performanţei, seriozităţii şi stabilităţii.

Evenimentul este marcat prin mai multe momente semnificative care se vor derula în această zi specială: dezvelirea plăcii comemorative, lansarea unui volum monografic ISJ Argeş şi o gală a excelenţei în învăţămînt. Lucrarea care va fi lansată, denumită ,,Compendiul monografic”, reprezintă, aşa cum sugerează titlul, o celebrare a efortului depus de-a lungul timpului de cei care au contribuit la a menţine vie flacăra cunoaşterii în şcolile din judeţul Argeş. În Anul Centenarului, cînd Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş împlineşte 50 de ani de la înfiinţare, adresez cadrelor didactice multă sănătate şi îmi exprim convingerea că vor continua cu succes munca de aur a generaţiilor ce au făcut ca învăţământul românesc şi cel argeşean să dăinuie, indiferent de modificările apărute pe parcursul anilor“, a declarat Dumitru Tudosoiu.

About The Author

Related posts