Licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea unui teren

Licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea unui teren

Comuna SCHITU GOLEŞTI prin primăria comunei Schitu Goleşti, cu sediul în Schitu Goleşti, str. DN73, nr.1, judeţul Argeş, cod fiscal 4122469, reprezentată de primar – Miriţă Vasile – Tudorel, în calitate de vânzător, organizează, licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea terenului în suprafaţă de 376 mp, situat în intravilanul comunei Schitu Goleşti, în punctul ,, Orăşel Slăniceanu – Dumitru”, proprietate privată a comunei Schitu Goleşi. 1

Calendarul licitaţiei:

Data limită de depunere a cererii de înscriere la licitaţie: 08.06.2017, ora 09:00, la registratura primăriei comunei Schitu Goleşti.

Data desfăşurării licitaţiei: 08.06.2017, ora 1 1:00, în sala de şedinţe de la sediul primăriei comunei Schitu Goleşti.

Data limită pentru achiziţionarea documentaţiei de participare la licitaţie: 07.06.2017, ora 16:00.

Condiţii de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii: conform documentaţiei de licitaţie.

Garanţia de participare la licitaţie este de 361 lei.

Taxa privind cumpărarea caietului de sarcini este de 10 lei.

Taxa de participare la licitaţie este de 20 lei.

Preţul de pornire la licitaţie este de 48 lei/mp.

Pasul de licitare este de 0,5 lei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0248.566.500.

About The Author

Related posts