Mai multe spaţii scoase la licitaţie în comuna Cetăţeni
Mai multe spaţii scoase la licitaţie în comuna Cetăţeni

Mai multe spaţii scoase la licitaţie în comuna Cetăţeni

Mai multe spaţii scoase la licitaţie în comuna Cetăţeni. Primăria comunei Cetăţeni, cu sediul în comuna Cetăţeni, judeţul Argeş, strada Negru Vodă, nr. 96, cod fiscal 4122434, telefon/fax 0248 544090, organizează licitaţie publică în vederea închirierii:

spațiu în suprafaţă de 58,26  mp – format din 3 camere  de 16,57 m.p, 12,29 m.p., si  24,44. m.p si un grup sanitar in suprafata de 4,96 m.p.   în incinta clădirii ”Local Maternitate Cetateni ”situată în comuna Cetățeni, sat Cetățeni, str. Negru Vodă, nr.98, județul Argeș;  

-spațiu în suprafaţă de 52,69 mp – format din 4 camere de 15,72  m.p, de 10,87 m.p., 12,96 m.p. si respectiv de 13,14 mp în incinta clădirii ”Primaria Veche” situată în comuna Cetățeni, str.Negru Vodă, nr. 92, județul Argeș, precum si a următoarelor suprafeţe de teren:

 -1400 m.p.,punct „Lunca Morii”, 1400 m.p.,punct „Lunca Morii”, 3429 m.p punct „Lunca Morii”, 2600 m.p.,punct „Lunca Morii”, 1600 m.p. punct „Lunca Morii”, 450 m.p punct „Lunca Morii” , 900 m.p punct „Lunca Morii”, 1500 m.p. punct „Lunca Morii”  şi 1800 m.p punct „Pod Lăicăi”, situate în comuna Cetățeni, aflate în domeniul public al comunei Cetăţeni.

Documentaţia de atribuire se poate obţine de la sediul primăriei comunei Cetăţeni, compartimentul agricol, zilnic, între orele 09.00 – 14.00, până cel târziu în data 22 aprilie 2019.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 06 mai 2019,  ora 900.

Deschiderea ofertelor şi licitaţia vor avea loc în data de 06 mai 2019,  ora 1100.

Ofertele se depun în plic sigilat, într-un exemplar original.

Depunerea ofertelor se va face la sediul primăriei Cetăţeni, serviciul secretariat, str. Negru Vodă, nr. 96, comuna Cetăţeni, judeţul Argeş, cod poştal 117240.

Relaţii suplimentare la telefon 0248 544005, 0248 544090.

About The Author

Related posts