Primăria Câmpulung face angajări!

Primăria Câmpulung face angajări!

Două posturi vacante scoase la concurs de Primăria Câmpulung! Este vorba de postul vacant de Șef serviciu -Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor al Municipiului Câmpulung și cel de Inspector de specialitate – Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public și Privat din Municipiul Câmpulung.

Vă facem cunoscute anunțurilor mai jos:

Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public și Privat din Municipiul Câmpulung, județul Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional II în cadrul Serviciului întreţinere drumuri şi străzi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • absolvent studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în ramura inginerie civilă, specializarea: construcţii civile, industriale şi agricole; căi ferate, drumuri şi poduri; inginerie civilă; inginerie urbană şi dezvoltare regională;
  • vechime în specialitatea studiilor superioare de inginerie civilă de minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 24 februarie 2017, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 07 martie 2017, ora 10.00 proba scrisă;
  • 09 martie 2017, ora 10.00 interviu. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat din Municipiul Câmpulung, str. Maior Gâldău nr. 9, judeţul Argeş, tel. 0248/530.040.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu al Serviciului public comunitar de evidenţa persoanelor al municipiului Câmpulung, judeţul Argeş.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 13 martie 2017, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
  • 13 martie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

About The Author

Related posts