Se caută un îngrijitor pentru Vila Mirea fosta Casă a Pionierilor

Se caută un îngrijitor pentru Vila Mirea fosta Casă a Pionierilor

Se caută un îngrijitor pentru Vila Mirea fosta Casă a Pionierilor! În temeiul articolului 7 din H.G, numărul 286/2011, modificată prin H.G. numărul 1027/2014, Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București anunță scoaterea la concurs a unui post de îngrijitor, minim studii generale, fără condiție de vechime, cu domiciliul stabil în Câmpulung și în localitățile învecinate, la Vila Mirea – Casă de Vacanță din strada Matei Basarab, numărul 13, Direcția Generală – Administrativ, Direcția Economică – Administrativă.

Concursul se va desfășura în ziua de 14.10.2019, ora 13.00 proba practică, și în ziua de 18.10.2019, ora 13.00, interviul la Direcția Economică-Administrativă, cu sediul în strada Dionisie Lupu, nr.37, sector 2, București. Dosarele de concurs se depun până în data de 04.10.2019 ora 15.00 la Biroul Încadrări – Rectorat cu sediul în strada Dionisie Lupu, nr.37, sector 2, București.

Relații suplimentare la telefon 021.318.07.19/20. interior 193 la avizierul Rectoratului și pe siteul www.umfcd.ro.

About The Author

Related posts