Se organizează licitație publică pentru vânzarea de masă lemnoasă
Se organizează licitație publică pentru vânzarea de masă lemnoasă

Se organizează licitație publică pentru vânzarea de masă lemnoasă

Comuna Schitu Golești, județul Argeș organizează licitație publică pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurea situată în zona fostei U.M. Lăzărești, aflată în  proprietatea publică a comunei  Schitu Golești, județul Argeș.

Organizatorul  licitației: Primăria comunei Schitu Golești, str. DN 73, nr. 1, sat Schitu Golești, com. Schitu Golești, județul Argeș; tel. 0248 566 500; fax 0248 529 051; e-mail: primarie@schitugolesti.cjarges.ro.

Data desfășurării și ora începerii licitației: 22.03.2021, ora. 11:00.

Locul desfășurării licitației: Sediul Primăriei com. Schitu Golești din str. DN73, nr.1, Schitu Golești, jud. Argeș;

Tipul licitației:

            Licitație publică cu preselecție, cu strigare;

            Licitația este organizată și se va desfășura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare;

            Data desfășurării și ora începerii preselecției: 12.03.2021, ora 11:00;

            Data și ora – limită până la care pot fi depuse documentația pentru preselecție și  cererea de înscriere la licitație: 12.03.2021, ora 09:00;

            Prețul de pornire a licitației este de 180 lei/mc iar pasul de licitare este de 5 lei;

            Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație este de 125 mc, din care pe specii:

  • fag = 65 mc;
  • gorun = 16 mc;
  • carpen = 34 mc;
  • cireș păsăresc = 10 mc;

Caietul de sarcini poate fi achiziționat  de la sediul Primăriei Schitu Golești  de luni până vineri, începând cu data de 08.03.2021, între orele 08:30 – 16:00.

Pentru informații și date  suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației.

Persoana de contact: Vlăducă Cătălin, tel. 0248 566 500, fax 0248 529 051, e-mail: primarie@schitugolesti.cjarges.ro.

About The Author

Related posts