Semnarea Acordului de Cooperare între ANFPISDR și Camera de Comerț și Industrie Româno-Belgiană 

Semnarea Acordului de Cooperare între ANFPISDR și Camera de Comerț și Industrie Româno-Belgiană 

Semnarea Acordului de Cooperare între ANFPISDR și Camera de Comerț și Industrie Româno-Belgiană. Autoritatea Națională Pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România (ANFPISDR) a semnat, un Acord de Cooperare cu Camera de Comerț și Industrie Româno- Belgiană, prin care cele două instituții își propun să coopereze, potrivit competențelor și atribuțiilor prevăzute de lege,  în activitatea de valorificare a datelor și informațiilor privind învățământul profesional și tehnic, pentru componenta învățământului dual din România.

Obiectivele cooperării sunt: crearea unui sistem de informare care să asigure comunicarea operativă a datelor și informațiilor necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice părților; corelarea activităților de identificare, obținere, valorificare, conservare și prelucrare analitică a informațiilor, privind învățământul dual și domenii conexe a acestuia; elaborarea și derularea de strategii, acțiuni și programe comune; participarea la programe comune de formare, specializare, pregătire sau perfecționare profesională.

About The Author

Related posts