Cu ce partid votați la alegerile parlamentare, din 6 decembrie?

PSD
PNL
USR PLUS
PRO ROMANIA SOCIAL - LIBERALĂ
PMP

Vicepreședintele Marius Nicolaescu a condus ședințele de plen
Vicepreședintele Marius Nicolaescu a condus ședințele de plen

Vicepreședintele Marius Nicolaescu a condus ședințele de plen

Vicepreședintele Marius Nicolaescu a fost desemnat să conducă şedinţele de plen în caz de absență a președintelui Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzână. Astăzi, 12 noiembrie 2020, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Argeș, vicepreședintele Marius Nicolaescu a fost desemnat prin vot secret să conducă şedinţele de plen ale consiliului judeţean în caz de absență a președintelui Consiliului Județean Argeș.

Consiliul Judeţean Argeș, autoritate a administraţiei publice locale constituită la nivel judeţean, se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe lună, la convocarea preşedintelui consiliului judeţean şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, pentru problemele urgente, care nu pot fi amânate până la următoarea şedinţă ordinară.

Conform prevederilor Codului Administrativ, ședinţele consiliului judeţean sunt conduse de preşedintele consiliului judeţean sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele desemnat prin vot secret ales cu majoritate absolută.

Preşedintele de şedinţă, respectiv vicepreședintele desemnat, exercită următoarele atribuţii:

– conduce şedinţele consiliului judetean;- supune votului consilierilor judeteni proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pentru”, a voturilor „împotrivă” şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei;

– semnează procesul-verbal al şedinţei;

– asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului judetean;

– supune votului consilierilor judeteni orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului judetean;

– aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz;

– îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului județean sau alte însărcinări date de către consiliul județean.

About The Author

Related posts