Favoritisme la concursurile vânătorilor de munte???

Favoritisme la concursurile vânătorilor de munte???

Două concursuri pentru ocuparea unui post de referent gr. II-I, la Batalionul 30 Vanatori de Munte Dragoslavele, din Câmpulung au făcut câţiva candidaţi să reacţioneze, pentru că, aşa după cum au precizat aceştia, s-au înregistrat nereguli care ar trebui cercetate de DGA, secţia militară din Bucureşti.

Primul concurs s-a organizat la UM 01044 pe data de 12 august 2019!

Anunţul conţinea şi condiţiile de participare la concurs, studii, vechime în specialitate, dar şi data la care se organiza acest concurs, proba scrisă şi interviul.

Pentru postul de referent, gr. II-I la Cercul militar se cereau studii – superioare de scurtă durată în domeniile: sociologie, contabilitate, economie, finanţe, management, marketing, ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, studii culturale şi arte.

Conform candidaţilor care au sesizat neregulile, după prima probă, cea scrisă, unul dintre candidaţi ar fi contestat rezultatul, chiar dacă proba era grilă, iar în acest caz, spun ei, este greu să greşeşti evaluarea lucrării. Chiar şi aşa, după contestaţie, concurenta în cauză, soţia locţiitorului comandantului unităţii, angajată la UM 01044, ar fi obţinut punctajul maxim, adică de la 94 de puncte a ajuns la 100.

 “La proba scrisă au fost grile. Cum se poate oare o recorectare a unei grile şi să crească punctajul? Nu se pune cheia pe foaie şi se vede clar câte subiecte au rezolvat corect şi câte nu? La grilă nu există posibilitatea modificării punctajului după recorectare… aşa ştiu eu şi nu cred că mă înşel. Mai mult trebuie să avem în vedere că cea căreia i s-a recorectat lucrarea este soţia locţiitorului comandantului UM 01044, Gabriel Biţă. Aceasta se lupta pentru post cu o altă soţie de fost commandant, de această dată, Alina Olteanu. Emilia Biţă era salariată a UM 01044 pe un post la spălătoria unităţii. După contestaţia Emiliei Biţă şi după proba interviului, Biţă a câştigat concursul. Nu s-a încheiat aici pentru că Olteanu a contestat modul în care a fost publicat anunţul în Monitorul Oficial, aceasta a precizat că anunţul ar fi fost dat greşit, iniţial postul fiind de referent gr. II-I, unde experienţa nu ar fi fost o condiţie de participare la concurs. Concursul din septembrie a fost anulat şi s-a organizat un alt concurs pentru acest post în luna decembrie 2019. ”, spune unul dintre candidaţi.

Pe data de 4 decembrie a anului care s-a încheiat s-a organizat un nou concurs pentru ocuparea postului de referent. Din comisia de la concursul din septembrie nu a mai rămas decât preşedintele, restul membrilor, dar şi secretarul fiind schimbaţi. De altfel seceretarul din septembrie s-a transferat la Centrul de Perfecţionare şi Apărare CBRN, Muscel.

Pe lista candidaţilor s-a aflat, bineînţeles, soţia locţiitorului, şi încă 6 candidaţi, iar grila de această dată a conţinut 20 de întrebări, faţă de 15 la examenul precedent.

Comisia a fost format din acelaşi preşedinte, George Fica, iar membri Denisa Galer şi Băbărelu Cristina, cele două tinere una angajată pe filiera indirectă, iar cea de-a doua proaspătă absolventă a Academiei. După acest concurs, câştigătoare a fost tot soţia locţiitorului. După acest concurs, 4 din cei 7 concurenţi au contestat examenul organizat de UM.

Contracandidaţii care au contestat au scris în sesizare: ”Vă solicit reexaminarea dosarului contracandidatei Biţă Emilia, întrucât există suspiciuni întemeiate conform cărora contracandidata menţionată, angajata a UN 01044, nu ar îndeplini condiţia obligatorie de VECHIME ÎN SPECIALITATEA STUDIILOR DE MINIM 6 LUNI. Solicit totodată verificarea existenţeisau nu a vreuniu conflict de interese în ceea ce priveşte eliberarea documentelor existente în dosarul de candidat, precum şi documentele în baza cărora acestea au fost emise – fişa postului.”, se menţiona în sesizarea uneia dintre candidate.

Ca răspuns a primit: ”referitor la existenţa sau nu a vreunui conflict de interese în ceea ce priveşte documentele existente la dosarul de candidat al fiecărui participant şi documentele în baza cărora acestea au fost emise, vă facem cunoscut faptul că în urma reverificării documentelor, nu există vreun conflict de interese. Mai mult decât atât, din verificările effectuate, membrii comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor se încadrează în prevederile art.9 şi ale art.11 din HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că aceştia nu se regăsesc în stare de incompatibilitate şi/sau conflict de interese”, este răspunsul comandantului UM 01044, lt. col. Ionuţ Ilinca.”Dragoslavele”.

O altă concurenta a făcut sesizări privind unele situaţii care, după opinia acesteia nu sunt în limita legii, iar acestea au fost trimise la comandanţii UM 01107 şi 01044. Aceasta sesiza următoarele: “Vă aduc la cunoştinţ ă modul vicios în care a fost organizat concursul, drepturile ce mi-au fost încălcate de comisia de organizare a acestui concurs precum şi modul în care a ales domnul locotenent colonel Biţă Gabriel să verifice şi să asigure transparenţa acestui concurs, în condiţia în care soţia acestuia, Emilia Biţă, a participat şi ulterior a câştigat concursul organizat de Ministerul Apărării Naţionale, UM 01044, pentru postul vacant de personal civil contractual de Referent gr. II la cercul militar, anexa a Batalionului 30 Vânători de Munte “Dragoslavele”. În fapt, pe data de 4.12.2019, ora 09.30, m-am prezentat la adresa menţionată în anunţ. (…)  Concursul a început în jururl orei 10.40, (…) ni s-a adus la cunoştinţă faptul că există un număr de 3 plicuri cu întrebări, fiecare având 3 variante de răspuns, fără a ni secomunica însă, punctajul maxim pentru fiecare subiect/întrebare, astfel cum statuează legiuitorulşi fără ca punctajul să fie afişat la locul desfăşurării concursului. (…) În lipsa informării/aducerii la cunoştinţa candidaţilor a modalităţii de corectare a erorilor material, comisia de concurs trebuie să aibă nişte criterii obiective apte să susţină convingerea că “însemnările” mele de la întrebările 9 şi 11, am înscris “X”  în faţa căsuţei “a”, sunt de natură să conducă la identificarea mea în situaţia în care, am semnalat comisiei erosrile săvârşite. (…) De asemenea, am adus la cunoştinţa modul vicios de organizare a acestui concurs, i-am rugat ca la luarea deciziei să aibă în vedere că intenţa legiuitorului la formularea sintagmei “însemnările de natură să conducă la identificarea candidaţilor” a fost aceea de a elimina eventualele fraude”, a mai scris candidate.

“De asemenea trebuie să menţionez modul vicios în care s-a organizat concursul, de la temperaturile de sub zero grade în sala de concurs, până la negocierea cu candidaţii a regulilor concursului, acestea ar doar o parte dintre abateri. Pot să mai spun şi că membri juriului nu aveau habar despre Cercul militar, acolo unde este postul de referent. Trebuie ştiut şi faptul că tot ce am sesizat noi cei patru, se află pe înregistrările video ale concursului”, a mai subliniat un alt concurrent care a contestat concursul.

 “Dezamăgirea a fost imensă pentru că pe data de 12.12.2019, am primit răspunsul la sesizarea meaşi am cictit în răspuns că “moment în care preşedintele comisiei a observant menulţumirea unora dintre candidaţi şi pentru a elimina orice suspiciune a stabilit ca regulă pentru evitarea eventualelor erori, răspunsurile să fie trecute/consemnate pe ciorna (motiv pentru care ciornele se regăsesc la candidaţi)… răspuns ce a fost semnat de locotenent colonel Biţă Gabriel.

Acest aspect îl aduc în atenţie, pentru că este vorba despre un răspuns primit de la soţul contracandidatei mele, Emilia Biţă”, a mai precizat aceasta în sesizarea transmisă comandantului UM 01107 Braşov.

De asemenea candidaţii care au sesizat cele de mai sus au mai spus că nu cred ca s-a consemnat contestarea acestui al doilea concurs, în documentele oficiale ale unităţii militare, fapt ce nu poate fi probat decât de vreun control inopinant la unitatea militară în cauză.

Totodată mai trebuie precizat că pe rolul Tribunalului Argeş, Secţia Contencios administrative şi fiscal, se află un dosar  cu obiect anulare act administrativ, anulare examen/concurs şi reluare examen.

Am solicitat un punct de vedere al comenzii unităţii militare muscelene, însă, până la această oră, niciunul dintre cei aflaţi în fruntea vânătorilor de munte, nu au dat nicio explicaţie.

About The Author

Related posts