Activitatea DGA în 2017!

Activitatea DGA în 2017!

În anul 2017, Direcția Generală Anticorupție a participat activ în cadrul eforturilor întreprinse de societatea românească și implicit de M.A.I. pentru prevenirea și combaterea corupției, urmărind în mod prioritar consolidarea mediului de integritate la nivelul ministerului, îmbunătățirea relațiilor de cooperare cu celelalte instituții ale statului angrenate în acest demers și, deopotrivă, cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale.

În ansamblu, putem aprecia că retrospectiva anului 2017 este pozitivă, activitățile întreprinse și rezultatele descrise în cele ce urmează fiind de natură să certifice determinarea cu care s-a acționat și justețea traiectoriei instituționale adoptate.

Din punct de vedere al managementului instituțional. structura organizatorică a unităţii cuprinde aparatul propriu, având în componenţă 4 direcţii (Investigaţii, Anchete, Prevenire şi Suport), structuri aflate în coordonarea directă a directorului general (resurse umane, juridic, financiar, control etc.), respectiv structurile subordonate (40 servicii judeţene anticorupţie şi Direcţia Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov). Actualul cadru de funcţionare a fost aprobat prin O.M.A.I. nr. I/1.932 din 13.12.2016 privind efectuarea de modificări în structura organizatorică a D.G.A.

Asigurarea resurselor umane a constituit o provocare pe parcursul anului 2017, urmare a unei dinamici de personal active, sens în care direcţiile de acţiune avute au urmărit, în principal, încadrarea funcţiilor vacante, în special la nivelul structurilor operative, aplicarea actelor normative care reglementează drepturile şi obligaţiile personalului unităţii, perfecţionarea formării profesionale a personalului, crearea premiselor pentru asigurarea unui climat de muncă adecvat, desfășurarea, verificarea şi evaluarea activităţilor de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă pentru structurile aparatului propriu și cele subordonate ale D.G.A.

La sfârșitul anului 2017, la nivelul Direcţiei Generale Anticorupţie, din totalul posturilor prevăzute era încadrat un procent de aproximativ 70%, media de vârstă a personalului DGA fiind de circa 40 de ani.

Referitor la pregătirea profesională, menţionăm că personalul direcției generale a participat la 320 de activități pentru dobândirea unor specializări menite a le asigura evoluţia în carieră.

În ceea ce priveşte documentele de planificare strategică, direcţiile de acţiune au avut în vedere implementarea măsurilor stabilite prin Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020, DGA exercitând rolul de monitorizare şi supervizare la nivelul ministerului, conform O.M.A.I. nr. 72/2017 de adoptare a Planului de integritate de la nivelul ministerului.

Domeniul planificării instituţionale a fost asigurat prin adoptarea şi punerea în aplicare a Planului Unic de activităţi al Direcţiei Generale Anticorupţie pentru anul 2017, document ce a generat un context unitar de evoluţie şi dezvoltare organizaţională.

About The Author

Related posts