ANFPISDR: “Cheia viitorului e făurită de tine“

ANFPISDR: “Cheia viitorului e făurită de tine“

ANFPISDR: “Cheia viitorului e făurită de tine“

Autoritatea Națională Pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România(ANFPISDR) a participat la ședința cerc pedagogic organizată  de către Școala Profesională din Comuna Sângeru, Prahova și Inspectoratul Școlar al Județului Prahova (ISJ Prahova).

Ședința de cerc pedagogic a fost prilejul punerii în discuție a unor probleme curente privind organizarea și desfășurarea examenelor, evaluărilor și admiterii, precum și prezentarea Școlii Profesionale Sângeru. Invitația reprezentantului ANFPISDR la această activitate a fost realizată în contextul în care Școala Profesională Sângeru a fost inclusă în grupul de școli din cadrul propunerii de proiect al Autorității, cu titlul “Cheia viitorului e făurită de tine“, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 -2021.

În intervenția sa, directorul ANFPISDR a prezentat direcțiile de intervenție asupra elevilor (grup țintă 900 de elevi) din școlile selectate în proiect vizând, în principal, îmbunătățirea ratei de tranziție de la gimnaziu la liceu/școală profesională / învățământ dual, precum și îmbunătățirea ratei de participare la ore.

De asemenea, domnul director Gabriel Vrînceanu a prezentat rolul și atribuțiile ANFPISDR, punctând faptul că în strategia instituțională, o acțiune majoră va fi cea de orientare și consiliere școlară și profesională, care trebuie să reprezinte un cadru foarte bine structurat, cu debut la nivelul clasei a V-a, implicând specialiști, consilieri școlari, diriginți, profesori și adresându-se în egală măsură elevilor și părinților acestora.

Din discuțiile purtate cu cei prezenți, se evidențiază acordul privind necesitatea unei mai bune orientări pentru definirea corectă a opțiunilor pentru clasa a IX-a, însă, cel puțin la nivelul școlilor rurale, este dificil de realizat în termenii actuali (lipsa consilierilor școlari, specific al zonelor). S-a punctat faptul că deși Școala Sângeru are componentă profesională, operatorii economici din zonă nu au capacitatea de a se implica -–la acest moment – ca parteneri ai învățământului dual, deși școala ar avea capacitatea necesară de a dezvolta acest sistem.

Reprezentanți din partea organizatorilor: Florin DINOIU – director Școala Profesională Sângeru, Maria-Liliana Ioniță – director adjuct Școala Profesională Sângeru, Tudorel OANĂ Inspector Școlar Management Instituțional( ISJ Prahova), Radu GHEORGHE – primarul Comunei Sângeru, directori școli gimnaziale din Prahova.

Reprezentanți ai ANFPISDR: Gabriel Narcis VRÎNCEANU – Director.

About The Author

Related posts