Astăzi se dezbate cel mai important document al Câmpulungului!
Astăzi se dezbate cel mai important document al Câmpulungului!

Astăzi se dezbate cel mai important document al Câmpulungului!

Astăzi se dezbate cel mai important document al Câmpulungului! Cu siguranţă, locuitorii oraşului, în special cei interesaţi să construiască în zone cu restricţii, vor să afle ce le propun autorităţile, împreună cu specialiştii care au elaborat noul PUG.

Proiectantul general este firma Quattro Design SRL, cu arhitectul Irina Popescu Criveanu pe post de şef de proiect. Piesele scrise au fost asigurate de arhitecţii Irina Popescu Criveanu şi Şerban Popescu Criveanu, urbanistul Lorin Smărăndoiu şi inginerul peisagist Oana Georgiana Pîrvu.

Iar piesele desenate, de arhitecţii Criveanu, urbanistul Monica Pătrăşcoiu, arhitectul Andrei Jelescu, geograful Nicolae Cruceru şi urbanistul Lorin Smărăndoiu. Din păcate, în ciuda importanţei şi a interesului general pentru acest document elaborat la 20 de ani distanţă de precedentul, consultarea cetăţenilor va avea loc, preponderent, on-line. În cazul în care comunicarea va fi la fel ca la şedinţele Consiliului Local, influenţa cetăţenilor asupra formei finale a PUG va fi zero! 

Cei interesaţi pot consulta, pe site-ul Primăriei,  Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism, împreună cu planşele aferente. Planşele sunt expuse în holul Primăriei. Pentru elaborarea PUG, între 4 septembrie şi 22 octombrie, publicul este invitat să transmită informaţii şi propuneri scrise argumentate.

Astăzi, 16 septembrie, de la ora 14.00, se va organiza on-line o dezbatere publică.

Pe 1 octombrie 2020, de la ora 16.00, se va organiza on-line a doua dezbatere publică, pentru care publicul  va comunica aceleaşi informaţii de mai înainte, până pe 29 septembrie, ora 14.00. Obiectiv: Destinaţia terenurilor. Zonificarea funcţională.

Pe 15 octombrie, de la ora 16.00, se va organiza on-line a treia dezbatere publică. Publicul interesat va comunica datele necesare până pe 13 octombrie, ora 14.00. Obiectiv: Regimul de protecţie al monumentelor istorice şi zonelor construite protejate.

Pe 23 octombrie, de la ora 12.00, se va organiza dezbaterea publică finală privind propunerile de actualizare a PUG, la Casa de Cultură a Sindicatelor.

Observaţiile şi propunerile vor putea fi transmise în scris, la sediul Primăriei, strada Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail, până în data de 22.10.2020.

Teritoriul administrativ al municipiului are suprafaţa de 3.549,36 ha

Potrivit noului PUG, “teritoriul administrativ al municipiului are suprafaţa de 3.549,36 ha, conform limitei teritoriului administrativ furnizat de O.C.P.I. Argeş în 2017, măsurată în 2018. Teritoriul intravilan, aprobat prin PUG 2000, este de 1.661 ha. În 2012, teritoriul intravilan a crescut cu circa 1 ha, în urma aprobării PUZ Calea Târgoviştei, Punct „Fârţana”. După măsurătorile din 2018, suprafaţa teritoriului intravilan este de 1.663,93 ha. Diferenţa de 4 ha dintre suprafaţa aprobată prin PUG (1.661 ha, în 2000), mărită cu 1 ha (în 2012) şi cea măsurată pe plan în 2018 (1.664 ha) se explică prin erori de măsurătoare ale PUG 2000.

Modificările teritoriului intravilan constau în următoarele:

Extinderi ale teritoriului intravilan în zonele în care există potenţial de dezvoltare. Extinderile principale sunt situate în următoarele areale: Valea Româneştilor, în lungul străzilor Colonel Alexandrescu, Valea Româneştilor şi Doctor Nicolae Fălcoianu; Flămânda, în lungul străzii Ion Giurculescu; Mărcuş, în lungul străzii  Henry Richard; Grui, în lungul străzii Gruiului.

Diminuări ale teritoriului intravilan în areale împădurite şi în zone cu riscuri naturale puternice (pante mari, alunecări de teren) sau zone greu accesibile, din cauza pantelor acuzate. Diminuările principale se situează în următoarele areale, situate pe malul drept al Râului Târgului: Taluzul dintre centrul oraşului şi platoul Grui; Taluzul dintre partea de Sud a oraşului şi vatra fostului sat Mărcuş.

Includerea în teritoriul intravilan sau, după caz, excluderea din teritoriul intravilan a unor parcele cu limite definite prin ridicările topografice recente. Suprafaţa teritoriului intravilan propus este de 1.985,83 ha, adică 55,94% din suprafaţa teritoriului administrativ (3.549,36 ha). Creşterea teritoriului intravilan faţă de situaţia actuală, aprobată prin PUG 2000 şi modificată minor (total 1.666,06 ha), este de 319,77 ha, reprezentând o creştere cu 19,2%.

Autorii celor două documente propun modificarea limitei prin includerea unor teritorii neprotejate şi rectificarea limitei în zone care, astăzi, nu mai cuprind elemente de valoare. Zonele protejate construite sunt în suprafaţă totală de 490,80 ha: 

 • Zona Protejată 1 – Sit urban Câmpulung, 250,92 ha.
 • Zona Protejată 2 – Şcoala Vişoi, 3,66 ha.
 • Zona Protejată 3 – Biserica Vişoi, 12,26 ha.
 • Zona Protejată 4 – Biserica Flămânda, 36,09 ha.
 • Zona Protejată 5 – Valea Româneştilor, 24,01 ha.
 • Zona Protejată 6 – Conacul Alimănişteanu, 35,46 ha. 
 • Zona Protejată 7 – Biserica Apa Sărată, 20,96 ha.
 • Zona Protejată 8 – Valea Unchiaşului, 3,94 ha.
 • Zona Protejată 9 – Jidova – Apa Sărată, 91,83 ha.
 • Zona Protejată 10 – Calea Pietroasă, 7,11 ha.
 • Zona Protejată 11 – Valea Insei, 2,43 ha.

Situl istoric Câmpulung cuprinde următoare străzi: Vasile Alecsandri, Alexandru Voevod, Constantin Brâncoveanu, I.L. Caragiale, Lascăr Catargiu, Dr.Costea, Decebal, General Ioan Dragalina, Elena Doamna, Mihai Eminescu, Fraţii Goleşti, Gării, Maior Giurăscu, Soldat Golescu, Eremia Grigorescu, Spiru Haret, Nicolae Iorga, Jurământului, Nae Leonard, Matei Basarab, Matei Basarab colţ cu Istrate Rizeanu, Mihai Bravu, Muzeul Fundeni, Negru Vodă, Negulici, Parcul Mirea, Emilian Paveliu, Gheorghe Poenaru Bordea, Constanţiu Popescu, Nicolae Popp, General Poşoiu, Primăverii, Rahovei, Republicii, Republicii – piaţa, Revoluţiei, Istrate Rizeanu, Henry Richard, Arhitect Alexandru Săvulescu, Sfântul Gheorghe, Sfântul Ilie, Colonel Stănescu, Şubeşti, Mihai Tican Rumano, Traian, Tudor Vladimirescu, Petre Zamfirescu, Zlatian.

În total, 422 de poziţii, aferente clădirilor protejate, dintre care unele cu statut de monument istoric, incluse şi într-un Ghid de bune practici pentru reabilitarea clădirilor din centrul istoric al Municipiului Câmpulung, realizat în 2011.

About The Author

Related posts