VIDEO: IJJ Argeş la raport! Iată ce activităţi au desfăşurat jandarmii în luna iunie!

VIDEO: IJJ Argeş la raport! Iată ce activităţi au desfăşurat jandarmii în luna iunie!

VIDEO: IJJ Argeş la raport! Iată ce activităţi au desfăşurat jandarmii în luna iunie!

Conferinţa de presă susținută a avut drept subiect Activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş în luna iunie 2019 care au vizat în principal planificarea, organizarea, coordonarea şi conducerea misiunilor de ordine publică executate pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional.

S-a urmărit realizarea unui parteneriat real cu administraţia publică locală, cu instituţiile şi organismele nonguvernamentale şi s-a intensificat schimbul reciproc de date şi informaţii cu celelalte structuri abilitate ale statului, pentru cunoaşterea situaţiei operative şi organizarea dispozitivelor şi acţiunilor în funcţie de evoluţia fenomenului infracţional şi contravenţional, prevenirea şi combaterea cu fermitate a faptelor de natură să lezeze ordinea şi siguranţa publică.

 

Ordinea şi siguranţa publică

 

Structurile de ordine publică ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş au executat 894 de misiuni în luna iunie a acestui an, fiind angrenaţi 2.448 de jandarmi, iar principalul obiectiv a fost creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

 

Asigurarea şi restabilirea ordinii publice

 

În perioada de referinţă, Jandarmeria Argeş a asigurat ordinea publică la un număr de 116 de misiuni, fiind folosit pentru acest gen de misiune un număr de 595 de jandarmi.

Distribuţia misiunilor de asigurare a ordinii publice executate în luna iunie se prezintă astfel:

  • 41 misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia desfăşurării unor manifestări cultural-artistice;
  • 29 misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia desfăşurării unor manifestări sportive;
  • 18 acțiuni desfășurate pentru asigurarea protecției transportului în zona centrelor de examen/evaluare;
  • 10 misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia desfăşurării unor manifestări comemorative sau religioase;
  • 9 misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia desfășurării altor tipuri de manifestări;
  • 8 misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia desfăşurării unor manifestări promoţionale sau comerciale;
  • 1 misiune de asigurare a ordinii publice cu ocazia desfăşurării unor manifestări de protest.

Manifestaţiile cultural-artistice, precum şi alte asemenea activităţi ce s-au desfăşurat în spaţiul public, cu aglomerări de persoane, de diferite grade de risc, precum şi situaţiile complexe apărute, au fost gestionate cu eficienţă şi profesionalism, nefiind necesară intervenţia în forţă.

Participarea la menţinerea ordinii şi siguranţei publice

 

Aceasta s-a concretizat prin asigurarea cadrului organizatoric necesar bunei desfăşurări a misiunilor în sistem integrat, vizând în principal asigurarea şi pregătirea efectivelor solicitate, atât în mediul urban cât şi în mediul rural, staţiuni montane şi pe traseele turistice, săptămânal analizandu-se în comun situaţia operativă, eficienţa misiunilor executate, stabilindu-se măsuri de îmbunătăţire a activităţii.

Pe raza judeţului Argeş, luna trecută au fost executate 657 activităţi de menţinere a ordinii publice, din care:

  • 107 acţiuni din competenţa Jandarmeriei Române conform Legii 550/2004 (în staţiuni montane şi pe trasee turistice adiacente, acţiuni punctuale executate în pieţe, târguri, acţiuni punctuale executate în domeniul silvic, cinegetic, piscicol);
  • 550 patrule mixte cu organele de poliţie;

De asemenea, în perioada supusă analizei mai multe patrule compuse din conductori şi câini de serviciu au acţionat atât în misiunile de menţinere cât şi la misiunile de asigurare a ordinii publice (manifestări cultural-artistice, manifestări sportive, manifestări de protest, etc.).

 

Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale

 

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, aceasta a fost direcţionată spre îmbunătăţirea continuă a serviciilor de ordine şi siguranţă publică prestate pentru cetăţeni şi orientată către scăderea criminalităţii stradale, ca principal indicator de eficacitate.

Privitor la activitatea de constatare a infracţiunilor, în luna iunie a acestui an, au fost constatate independent 6 fapte de natură penală, fiind depistaţi 4 făptuitori. Constatarea acestor fapte de natură penală a făcut obiectul întocmirii a 4 dosare care au fost înaintate organelor de poliţie competente teritorial.

În aceeaşi perioadă de timp, au fost constatate în comun cu organele de poliţie 9 infracţiuni şi au fost depistaţi 8 autori.

De asemenea, în perioada supusă analizei, au fost aplicate 187 sancţiuni contravenţionale, din care 109 amenzi şi 78 de avertismente, iar valoarea sancţiunilor contravenţionale fiind de 40.700 lei.

Totodată, personalul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş a participat în cadrul programelor comune de prevenire şi combatere a faptelor antisociale la 13 activităţi de pregătire anti-infracţională, antivictimală a populaţiei şi cu caracter preventiv-educativ, în 13 locaţii, cu un număr de 871 de participanţi.

Aceste activităţi s-au desfăşurat în temeiul Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române (art. 1), al Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive (art. 12), al Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ (art. 1, art. 2 şi art. 6).

În luna iunie, I.J.J. Argeş a avut de executat 43 de mandate de aducere în 14 localităţi, 83 de jandarmi au efectuat verificări cu privire la persoanele în cauză, misiunile fiind finalizate în 25 cazuri cu prezentarea persoanelor în faţa instanţei emitente şi în 18 cazuri prin  neprezentarea persoanelor instanţei sub efectul prevederilor art. 266, alin (3) şi (4) C.P.P.

În data de 25 iunie, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș au acționat la solicitarea B.C.C.O. Argeș în județele Argeș și Dâmbovița pentru destructurarea unei rețele care se ocupa cu producerea și vânzarea de fotografii și filmări în care copii cu vârstele cuprinse între 5 și 15 ani aveau un comportament sexual explicit. Materialele realizate erau vândute apoi unor cetățeni germani contra unor sume de bani considerabile. Datorită participării jandarmilor argeșeni acțiunea s-a desfășurat fără evenimente negative și toate persoanele vizate au fost reținute.

Tot în luna iunie a fost demarat proiectul Erasmus+ al Uniunii Europene care își propune să încurajeze dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesionale și să ofere noi oportunități de educație, formare și stagii pentru tineri, alocând acestui obiectiv suma de 14,7 miliarde euro, pentru perioada 2014-2020.

Proiectul de mobilitate pentru personalul din domeniul învățământului pentru adulți cu denumirea “Welcoming newcomers: react, don’t reenact – competențe pentru o abordare profesionistă”, are ca beneficiar Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș în cadrul programului Erasmus+, având un buget total aprobat de 14860 euro, iar perioada de implementare se desfășoară între 01.06.2019 – 31.05.2020.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 8 jandarmi argeșeni fie cu rol de formator(certificat ANC), fie cu rol ocazional sau permanent de comunicare în situații de criză, fie cu rol potențial de tutore profesional, și comunitățile din jud. Argeș în care acționează Jandarmeria. Beneficiarii indirecți îi reprezintă elevii școlilor militare de subofițeri jandarmi și studenții Academiei de Poliție care desfășoară stagiu de practică în cadrul Jandarmeriei Argeșene.

Tipul activităților de formare îl reprezintă desfășurarea a 3 cursuri pentru 8 jandarmi argeșeni în Germania și Marea Britanie..

Proiectul are ca obiective generale consolidarea capacităților Jandarmeriei de gestiune sau soluționare a conflictelor, consolidarea competențelor Jandarmeriei de comunicare publică și dezvoltarea competențelor de facilitare a dezvoltării comunitare.

Sub aspect financiar cheltuielile legate de transport, cazare, masă precum și cele de organizare sunt suportate din fondurile Programului Erasmus+, potrivit normelor legale.

În acest moment, proiectul este în faza de pre-contractare urmând să comunicăm public periodic evoluția sa, inclusiv prin conferințe.

About The Author

Related posts