„Dezvoltarea integrată a instrumentelor de luptă împotriva corupției”
„Dezvoltarea integrată a instrumentelor de luptă împotriva corupției”

„Dezvoltarea integrată a instrumentelor de luptă împotriva corupției”

Joi şi vineri, Direcția Generală Anticorupție organizează, la Tulcea, prima sesiune de formare în domeniul prevenirii și combaterii corupției din cadrul proiectului prin fonduri europene “Dezvoltarea integrată a instrumentelor de luptă împotriva corupției – ANTICOR_INT”, cod ROFSIP2021OS5A04PO2.

La sesiune vor participa, în echipe de practicieni, procurori, ofițeri de poliție judiciară și ofițeri de prevenire ai D.G.A. care vor face schimb de bune practici în domeniul comun de activitate.

Conceptul proiectului are la bază activitățile comune de instruire demarate, în parteneriat, de către Direcția Generală Anticorupție și Ministerul Public, în anul 2010, reprezentând, în fapt, o continuare a acestora, dat fiind beneficiul evident obținut atât direct, la nivel de schimb de bune practici, cât și ulterior, prin punerea la dispoziția specialiștilor în domeniu a unui Ghid de bune practici în investigarea infracțiunilor de corupție, ghid rezultat din cazurile comune prezentate la instruiri.

Proiectul “Dezvoltarea integrată a instrumentelor de luptă împotriva corupției – ANTICOR_INT” este implementat de către Direcția Generală Anticorupție, în parteneriat cu Ministerul Public și Agenția Națională de Integritate, în baza Contractului de finanțare nr. 26/FSIP/29.06.2021 încheiat cu Autoritatea Responsabilă FAMI – FSI prin Programul Naţional aferent Fondului  pentru Securitate Internă – componenta pentru Cooperare Polițienească.

Obiectivul general îl constituie creșterea eficacității prevenirii și investigării infracțiunilor de corupție și a conflictelor de interese, inclusiv prin activități de pregătire profesională desfășurate de către reprezentanții D.G.A., Ministerul Public și A.N.I..

Pe cale de consecință, scopul proiectului este consolidarea capacităților D.G.A. de prevenire și combatere a infracțiunilor de corupție și a conflictelor de interese prin utilizarea metodelor speciale de investigare, prevenire și relații cu publicul.

Perioada de implementare este de douăsprezece luni, în intervalul 29 iunie 2021 – 28 iunie 2022, iar valoarea bugetului aprobat este de 4.528.644,30 lei (aproximativ 920.000 Euro).

În perioada 23.09 – 07.12.2021 este prevăzută a se desfășura activitatea A1 a proiectului care presupune derularea a nouă sesiuni de formare în domeniul prevenirii și combaterii corupției și transfer de bune practici între echipe de practicieni (procurori/ofițeri de poliție judiciară/ofițeri de prevenire).

Astfel se urmărește instruirea personalului de specialitate din aceste instituții în domeniul prevenirii și combaterii corupției prin intermediul transferului de bune practici între echipele de practicieni: procurori, ofițeri de poliție judiciară, ofițeri de prevenire. Și de această dată, la finalul activităților din proiect, va fi editat un ghid de bune practici rezultat din cazurile comune instrumentate și prezentate pe parcurs.

About The Author

Related posts